Henkilöstöjaosto, kokous 20.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Työtaistelutoimenpiteiden vaikutukset

KEUDno-2022-9757

Valmistelija

  • Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymällä on suunnitelma, jolla se varautuu mahdollisen työtaistelu-uhan tai työtaistelutoimenpiteiden varalta. Sisäisessä ohjeessa on määritelty toimielinten ja virkamiesten vastuut työtaistelutoimenpiteiden aikana. Lisäksi se sisältää palvelualuekohtaiset suunnitelmat vastuineen palvelujen saatavuuden ja toimintojen turvaamiseksi mahdollisessa työtaistelutilanteessa.

Maalis-huhtikuun 2022 aikana Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän toimintaan ovat vaikuttaneet sekä järjestöjen ylityö- ja vuoronvaihtokiellot että HUS-kuntayhtymän lakko.

Työtaistelutoimenpiteiden asukkaille näkyviä vaikutuksia ovat olleet esimerkiksi terveydenhuollon puhelinpalveluiden ruuhkautuminen ja takaisinsoittoaikojen venyminen, kotihoidon käynteihin käytettävän ajan lyhentyminen sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelujen saatavuuden merkittävä vähentyminen.

Henkilöstön osalta vaikutukset ovat näkyneet henkilöstön sisäisinä siirtoina palveluiden turvaamiseksi sekä ajoittaisina työtehtävien sisältöjen muutoksina sekä vuokrahenkilöstön perehdyttämisen määränä. Myös huoli asiakas- ja potilasturvallisuudesta on ollut todellinen. Henkilöstöä on pyydetty tekemään kaikista asiakas- ja potilasturvallisuuteen vaikuttavista tilanteista niiden edellyttämät vaaratapahtumailmoitukset (HaiPro). Myös kokemukset eettisestä kuormasta ovat lisääntyneet, kun työvuorolle ei ole aina löytynyt jatkajaa helposti ylityökieltojen vuoksi.

Liitteessä on kuvattu tarkemmin sekä menneet että tiedossa olevat ilmoitetut työtaistelutoimenpiteet (12.4 mennessä).

Henkilöstöjohtaja selostaa asiaa kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.