Henkilöstöjaosto, kokous 20.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Henkilöstökertomus 2021

KEUDno-2022-9756

Valmistelija

  • Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Perustelut

Vuosi oli koronaepidemian vuoksi henkilöstölle poikkeuksellinen ja raskas. Palvelualueilla vaikutukset näkyivät eri tavoin. Joissakin työyksiköissä toimintaa koronaepidemian vuoksi jouduttiin supistamaan ja toisissa työmäärä lisääntyi. Henkilöstö siirtyi erilaisiin koronatehtäviin ja onnistuimme omalta osaltamme hidastamaan pandemian leviämistä. Keusote on nuori organisaatio ja kolme ensimmäistä toimintavuotta ovat koronatehtävien lisäksi sisältäneet paljon toiminnan kehittämistä ja samalla mahdollisia muutoksia henkilöstön työtehtäviin, toimipisteeseen tai tapaan tehdä työtä. Lisäksi korona mullisti kertaheitolla työelämän etätyökäytänteitä ja vahvisti digitaalisten palveluiden kehittämistä.  Yhdessä tekemisen voimaan luottaen olemme pystyneet takaamaan hyvän palvelun asiakkaillemme myös jatkuvien muutosten keskellä.

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän henkilöstökertomus tarjoaa tietoa kuntayhtymän henkilöstön tilasta vuonna 2021. Henkilöstökertomus valottaa omalta osaltaan, kuinka monialaisia ammattilaisia kuntayhtymän työntekijät ovat. Henkilöstökertomus sisältää tietoja henkilöstön määrästä, rakenteesta, vaihtuvuudesta sekä henkilöstön työhyvinvoinnista ja kehittämisestä sekä eri muuttujien muutoksesta vuosien 2020 ja 2021 välillä. Henkilöstökertomuksessa tuotettujen tietojen avulla on mahdollista myötävaikuttaa henkilöstön, työyhteisöjen ja johtamisen kehittymiseen. Kertomukseen on nostettu kehittämisehdotuksia seuraavalle vuodelle.

Henkilöstöjohtaja antaa kokouksessa myös tilannekatsauksen 2022 ensimmäisen kvartaalin henkilöstön tunnusluvuista, jotka päivittyvät Sarastian portaaliin 15.4.2022.

Henkilöstökertomus 2021 on liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.