Henkilöstöjaosto, kokous 20.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Yhteistoimintaneuvottelujen päättäminen ja neuvottelutulos

KEUDno-2020-171

Valmistelija

  • Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@keusote.fi

Perustelut

Kuntayhtymän yhtymähallituksen (4.2.2020 § 14) käynnistämiä yhteistoimintaneuvotteluja käytiin ajalla 27.2. – 9.4.2020.

Yhteistoimintaneuvotteluissa käsiteltiin työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta annetun lain (449/2007) 4 §:n mukaisia, työnantajan suunnittelemia henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työn organisoinnissa ja kuntayhtymän palvelurakenteessa.

Työnantaja on neuvotellut lain työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun § 5 mukaisesti valmisteilla olevien toimenpiteiden perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista. 21.2.2020 työnantaja antoi neuvottelukutsun yhteydessä neuvotteluosapuolille § 6 mukaiset tarvittavat tiedot.

Neuvottelujen alkaessa työnantaja teki ilmoituksen TE toimistolle §8 mukaisesti. Neuvotteluissa käsiteltiin §8 mukainen työllistämistä edistävä suunnitelma.

9.4.2020 päättyneissä yhteistoimintaneuvotteluissa käytiin läpi suunnitteilla olevia kuntayhtymän säästötoimenpiteitä, kuntayhtymän keskitettyjä hankkeita kuten tuottavuusohjelma, asiakasohjaus ja palveluverkkoselvitys. Lisäksi käytiin läpi suunnitteilla olevat palvelualueiden palvelutuotannon uudelleen organisointiin liittyvät toimenpiteiden henkilöstövaikutukset, muutosten tekemisen periaatteet sekä niiden vaikutukset. Osalla suunnitelluista toimenpiteistä on vaikutusta palvelussuhteen ehtoihin, kuten työn tekemisen paikkoihin, tehtäväkuvaan, nimikkeeseen ja työaikaan.

Kuntayhtymällä on tarve yhdenmukaistaa toimintoja ja toimintatapoja sekä järjestellä palveluja uudelleen siten, että ne tuotetaan taloudellisesti ja sovitetaan parhaiten vastaamaan kuntayhtymän palvelutehtävää. Neuvottelujen päättämisen jälkeen kuntayhtymä toteuttaa tarvetta toimintojen ja toimintatapojen yhdenmukaistamiseen ja palvelujen järjestelemiseen toteuttamalla tarvittavat henkilöstöön kohdentuvat toimenpiteet. Kuntayhtymän talous on voimakkaasti alijäämäinen ja tästä syntyy tarve tuottaa palveluja entistä taloudellisemmalla tavalla.

Liitteissä 1-18 on kuvattu neuvotteluryhmässä käsitellyt, neuvotteluesityksen mukaiset asiat henkilöstövaikutuksineen. Liitteessä 19 on kuvattu neuvotteluryhmän saavuttamat yksimielisesti sovitut asiat, sekä henkilöstöedustajien jättämät eriävät mielipiteet. Edellä mainituista liitteistä muodostuu yhteistoimintaneuvottelujen neuvottelutulos. Yhteistyötoimikunta kokouksessaan 23.4.2020 käsittelee ja vahvistaa neuvottelutuloksen, jonka jälkeen se viedään yhtymähallitukseen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@keusote.fi

Henkilöstöjaosto merkitsee tiedoksi yhteistoimintaneuvottelujen neuvotteluryhmän ajalla 27.2. – 9.4.2020 käymät neuvottelut.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Liitteet

Oheismateriaali