Henkilöstöjaosto, kokous 20.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon keskitettyjen palvelujen organisoituminen ja puheterapian nykytilanne

KEUDno-2020-690

Valmistelija

  • Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@keusote.fi

Perustelut

Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelualueen keskitettyjen palveluiden puheterapeutit ovat lähettäneet kuntayhtymän johtajalle, yhtymävaltuuston puheenjohtajalle, yhtymähallituksen puheenjohtajalle sekä terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelujohtajalle kirjelmän puheterapeuttien näkemyksestä puheterapian nykytilanteesta kuntayhtymässä.

Keskitettyjen palvelujen koordinoiva esimies Ilona Lahti kertoo henkilöstöjaostolle kokouksessa terveyspalvelujen ja sairaanhoidon keskitettyjen palvelujen organisoitumisesta ja puheterapian nykytilanteesta. Tausta-aineistona puheterapeuttien kirjelmä.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@keusote.fi

Henkilöstöjaosto merkitsee tiedoksi puheterapeuttien kirjelmän.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.