Henkilöstöjaosto, kokous 20.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Henkilöstöjaosto / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen. Pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Kuntayhtymän hallitus on päättänyt kokouksessaan 31.3.2020 § 55  toimielinten osalta sähköisen kokouksen käyttöönotosta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@keusote.fi

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa. Kokous pidetään sähköisenä kokouksena.

Päätös

Hyväksyttiin.