Henkilöstöjaosto, kokous 20.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2020

KEUDno-2019-1906

Valmistelija

  • Ritva Hyvärinen, työhyvinvointipäällikkö, ritva.hyvarinen@keusote.fi

Perustelut

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma on henkilöstösuunnittelun väline, joka auttaa muutosten suunnittelussa ja ennakoinnissa sekä tukee Keusoten strategiaa. ​Suunnitelman avulla jaetaan tietoa organisaation sisällä yli palvelualueiden. ​Koulutussuunnitelmassa pyritään arvioimaan, miten yrityksen henkilöstöä on koulutettava, jotta työntekijät selviytyvät muuttuvista työtehtävistä. 

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laadinta pohjautuu lakiin työnantajan ja  henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa (449/2007) sekä lakiin taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä (1140/ 2013)​. Tämän lain tarkoituksena on parantaa työnantajan mahdollisuuksia järjestää työntekijöilleen heidän ammatillista osaamistaan kehittävää koulutusta.

Suunnitelma laaditaan vuosittain, sen toteutumista seurataan ja muokataan tarvittaessa yhteistyötoimikunnassa​.

Työhyvinvointipäällikkö Ritva Hyvärinen esittelee henkilöstö- ja koulutussuunnitelman luonnoksen.

Yhteistyötoimikunnassa henkilöstö- ja koulutussuunnitelma oli käsittelyssä 26.3.2020

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@keusote.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.