Henkilöstöjaosto, kokous 17.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Kyvykkyydet ja osaamiset parhaaseen käyttöön - osaamisen ja johtamisen kehittämisen prosessit ja keinot

KEUDno-2021-4526

Valmistelija

  • Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Perustelut

Osaaminen ja sen johtaminen ovat tärkeä osa strategista henkilöstöjohtamista ja tulevaisuuden rakentamista. Työn muuttuvat vaatimukset edellyttävät ihmisiltä ja organisaatioilta jatkuvaa oppimista ja osaavat ihmiset ovat merkittävässä roolissa palvelujen tuloksellisessa ja vaikuttavassa tuottamisessa ja johtamisessa.

Osaamisen ennakoinnilla varmistetaan, että henkilöstön kehittäminen perustuu tulevaisuuden tarpeisiin ja tukee organisaation strategian toteuttamista ja tavoitetta voittavasta joukkueesta. Keusotessa on määritelty strategiset kyvykkyydet, joita vahvistamalla voimme varmistaa strategian toteutumisen ja palvelutarpeen mukaisten palveluiden kehittämisen ja tuottamisen. Kyvykkyydet on purettu osaamisiksi, jotka määrittävät osaamisen kehittämiseen liittyviä sisältövalintoja henkilöstökoulutuksen osalta. Strategiset kyvykkyydet kirkastavat Keusoten kilpailuedun ja varmistavat strategian toteutumisen edellytykset.

Henkilöstön ammatillisen osaamisen vaatimukset kasvavat ja monipuolistuvat lähivuosien aikana Henkilöstökoulutuksessa vahvistetaan sekä työelämän yleisiä taitoja että substanssiosaamista koulutussuunnitelman mukaisesti. KeuAkatemia varmistaa esihenkilöiden ja päälliköiden johtamisosaamisen kehittymisen yhdenmukaiseen suuntaan ja toteuttaa omalta osaltaan vetovoimaisen työnantajan kuvaa.

Yhteisen toimintakulttuurin luomisessa ja toimintojen kehittämisessä tarvitaan henkilöstön kykyä uusiutua, ottaa haltuun uusia tehtäviä sekä kykyä selviytyä erilaisista yllättävistä ja nopeaa reagointia edellyttävistä tilanteista työssä. Tämän vuoksi koulutuksen suunnittelu ja tuottaminen tehdään HR:n ja palvelualueiden yhteistyönä säännöllisissä koulutustyöryhmän kokouksissa.

Koulutusryhmässä on mukana osaajia kaikista tulosyksiköistä. Henkilöstön koulutussuunnitelma sisältää vuosittaiset koulutuksen tavoitteet. Koulutusten sisällöt ja ajankohdat ovat tällä hetkellä Teamsissa koko henkilöstön saatavilla. Tämä helpottaa työvuorosuunnittelua koulutukseen osallistumisen mahdollistamiseksi.  Tavoitteena on ottaa koulutusalusta käyttöön, jossa olisi sähköinen koulutuskalenteri ja koulutukseen ilmoittautuminen sekä raportointi.

Koulutuksen ohjausryhmä, jossa on palvelualueiden johtajat ja päälliköt valmistelevat osaamisen kehittämistä ja johtamista koskevat Keusoten tasoiset linjaukset. Ohjausryhmä kokoontuu neljä kertaa vuodessa.

Henkilöstöjohtaja esittelee kokouksessa tilannekatsauksen osaamisen ja johtamisen kehittämisen tavoitteista, prosesseista ja keinoista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.