Henkilöstöjaosto, kokous 17.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Katsaus LaaS-palveluihin sekä toimintamalliin poislähtevien osalta

KEUDno-2020-3706

Valmistelija

  • Matleena Ylitalo, erityisasiantuntija, matleena.ylitalo@keusote.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymässä on meneillään toimintakulttuurin muutoshanke, jonka tavoitteena on itse- ja yhteisöohjautuvuuden vahvistaminen sekä samanaikaisesti esimiesroolin muutos kohti valmentavaa johtamista.

LaaS-palvelut (Leadership as a service tai Learning as a service) on digitaalinen alusta, jossa Keusoten sisäisesti tuotetut osaamis- ja johtamispalvelut ovat kaikkien saatavilla. LaaS-palvelut tukevat osaltaan tiimien ja esimiesten kehittymistä kohti itse- ja yhteisöohjautuvaa toimintatapaa ja valmentavaa johtamista vuoteen 2025 mennessä, strategisen tavoitteen mukaisesti.

LaaS on ollut esimiesten käytössä kesäkuusta 2020 asti. LaaSin käyttöönotto henkilöstölle tapahtuu vaiheittain yhteisöohjautuvuus-valmennusohjelman jatkona, kun pilottiaallot siirtyvät juurruttamisvaiheeseen. Ensimmäisenä juurruttamisvaiheeseen siirtyivät 1-2 aallot (n. 1200 hlöä) maaliskuussa 2021. LaaSin palveluvalikoima muodostuu tällä hetkellä 38 eri palvelusta viidessä eri kategoriassa, joita ovat johtamispalvelut, esimiehen arjen perustaidot, henkilöstön arjen perustaidot, toimintakulttuuri sekä hyvinvointi. Palveluvalikoimaa laajennetaan, arvioidaan ja uudelleen muotoillaan jatkuvasti käyttäjien tarpeita vastaaviksi.

LaaSin ajattelutavan ytimenä on johtamispalvelut ja tarvelähtöinen johtaminen. Osana johtamispalveluja poislähtevä työntekijä voi jatkossa tilata LaaSista lähtökeskustelun omalta esimieheltään. Keskustelun jälkeen esimies myös pyytää työntekijää täyttämään sähköisen lähtökyselyn. Esimies voi niin ikään tilata LaaSista itselleen tukipalvelun lähtökeskustelun pitämiseen onnistuneen työntekijäkokemuksen varmistamiseksi.

Erityisasiantuntija esittelee kokouksessa asiaa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.