Henkilöstöjaosto, kokous 17.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Henkilöstötunnuslukuja

KEUDno-2021-4529

Valmistelija

  • Virpi Kolehmainen, palvelussuhdepäällikkö, virpi.kolehmainen@keusote.fi

Perustelut

Henkilöstöjaostolle esitellään 1.1.-28.2.2021 keskeisten henkilöstön tunnuslukujen tilanne: vaihtuvuus, sairaspoissaolot, lomat, avoinna olleet tehtävät, hakijat ja hakijakokemus, lähtökyselyn tuloksia. Tunnusluvut päivitetään PowerBI 15.3. Materiaali toimitetaan henkilöstöjaoston jäsenille erikseen 15.3. jälkeen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Henkilöstöjaosto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.