Henkilöstöjaosto, kokous 17.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Työhyvinvointi teema voimia vapaa-aikaan – keinovalikoima

KEUDno-2021-1694

Valmistelija

  • Ritva Hyvärinen, työhyvinvointipäällikkö, ritva.hyvarinen@keusote.fi

Perustelut

Keusotessa toteutettiin yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa Mitä kuuluu -kysely 27.10 – 30.11.2020. Tulosten perusteella mm. työn kuormittavuuden koettiin lisääntyneen. Kyselyyn vastanneista vain 36% koki, että palautuu hyvin työpäivän aiheuttamasta rasituksesta.  Johtoryhmä käsitteli tulokset joulukuun puolessa välissä ja valitsi vuoden 2021 hyvinvointiteemaksi ”Voimia vapaa-aikaan”. Tavoitteena on tehdä vuoden aikana erilaisia ratkaisuja ja toimenpiteitä tavoitteen saavuttamiseksi. Henkilöstölle oli avoinna 1-14.2 ideointikysely, jossa pyydettiin 1-2 parasta ideaa miten työstä palautumista voi edistää työpäivän aikana (työnantajan, työyhteisön ja yksilön näkökulma).

Työhyvinvointipäällikkö esittelee luonnoksen keinovalikoimasta, jolla ”Voimia vapaa-aikaan” hyvinvointiteeman tavoite pyritään saavuttamaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Virpi Kolehmainen, palvelussuhdepäällikkö, virpi.kolehmainen@keusote.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Henkilöstöjaosto toivoo, että ehdotetaan konkreettisia tavoitteita, niiden seuraamista ja toteutumista sekä väliarviointeja.