Henkilöstöjaosto, kokous 17.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Palkitsemisen kehittäminen ja palkkojen harmonisointi

KEUDno-2019-1398

Valmistelija

  • Virpi Kolehmainen, palvelussuhdepäällikkö, virpi.kolehmainen@keusote.fi

Perustelut

Palkitsemisen kehittäminen

Keusoten henkilöstöohjelman 2020-2025 henkilöstöpolitiikan tavoitteena on huolehtia, että palkka- ja palkitsemisen keinot kannustavat ja palkitsevat työntekijöitä hyvästä työsuorituksesta.

Vuonna 2021 palkitsemisen kokonaisuuden kehittämistä viedään eteenpäin. Palkkausjärjestelmistä liitteen 1, asiantuntijat ja ylin johto palkkausjärjestelmän kehittämistyö saatetaan loppu kevään aikana.

Syksyyn mennessä valmistellaan henkilökohtaisen työsuoriutumisen ja Laatupalkitsemisen toimintamalli.

Osaksi palkitsemisen kokonaisuutta kuuluvat ketterät palkitsemisen keinot - kerta- ja pikapalkitseminen. Henkilöstöjaostolle esitellään Keusoten kerta- ja pikapalkkio- toimintamalli kokouksessa.

Palkkojen harmonisointi

Valtuusto hyväksyi § 51 vuoden 2021 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2022-2023 17.12.2020 kokouksessa. Kuntayhtymän hallitus käsitteli talousarvion käyttösuunnitelman 19.1.2021 kokouksessaan. vuodelle 2021 kolmannen vaiheen harmonisointiin on varattu talousarviossa 1 835 962 € määräraha, joka on 145 711,30 €/kk (loma-ajan palkkojen huomioimiseksi jakaja on 12,6 kk).  Järjestöjen kanssa on neuvotteluissa sovittu kolmannen vaiheen määrärahan kohdentamisesta.  Määrärahasta kohdennetaan 125 711 €/kk KVTES:n liitteen 3 ja 4 palkkausjärjestelmän palkkojen harmonisointiin, terveyskeskuslääkäreiden palkkojen harmonisointiin kohdennetaan 23 800 €/kk ja Liitteen 1, asiantuntijat ja yli johto palkkausjärjestelmän piirissä olevien palkkojen tarkastukseen 15 000 €/kk. Terveyskeskushammaslääkäreiden palkat on harmonisoitu.

Tarkempi määrärahojen kohdentaminen sekä 1.4.2021 jaossa olevien paikallisten järjestelyerien kohdentaminen neuvotellaan erikseen palkkausjärjestelmäkohtaisesti.

Taloussuunnitelmavuodelle 2022 on neljännen vaiheen harmonisointiin on varattu 800 000 €/vuosi määräraha. Neuvottelut määrän kohdentamisesta käynnistyy erikseen sovitun aikataulun mukaisesti.

Kokonaisuudessaan palkkojen harmonisointiin on kuntayhtymätasolla varattu 4 614 602 euron määräraha. Palkkojen harmonisointiin varatun määrärahan laskenta perustui vuoden 2019 henkilöstömäärään ja palkkadataan. Näissä on tapahtunut muutoksia vuoden 2020 aikana. Liitteen 1, asiantuntijat ja ylin johto palkkausjärjestelmän valmistuttua saamme kokonaiskuvan kuntayhtymän palkkojen kokonaisharmonisointikustannuksista ja mahdollisesta lisämäärärahatarpeesta. Keusotella, kuten muillakin pääkaupunkiseudun sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottajilla on suuria haasteita henkilöstön saatavuudessa useiden eri ammattiryhmien osalta. Tavoitteena on kilpailukykyinen palkkataso, jolla varmistamme henkilöstön saatavuuden. Mahdollinen lisäharmonisointiraha tuodaan päätöksentekoon tarvittaessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Virpi Kolehmainen, palvelussuhdepäällikkö, virpi.kolehmainen@keusote.fi

Henkilöstöjaosto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.