Henkilöstöjaosto, kokous 17.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Liitteen 1 asiantuntijat ja johto -palkkausjärjestelmän kehittämisen tilannekatsaus

KEUDno-2019-1398

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Virpi Kolehmainen, palvelussuhdepäällikkö, virpi.kolehmainen@keusote.fi

Perustelut

Kunnallinen yleinen virkaehtosopimus KVTES määrittele palkkausluvun 6 § palkkausjärjestelmistä seuraavaa:

Työnantajan muutostilanteissa uudelle työnantajalle kehitetään oma palkkausjärjestelmä, jolla korvataan entiset palkkausjärjestelmät. Uusi palkkausjärjestelmä voi olla jo käytössä ollut palkkausjärjestelmä. Entisten palkkausjärjestelmien mukaiset palkat yhteensovitetaan mahdollisuuksien mukaan valitun uuden palkkausjärjestelmän mukaisiin palkkoihin.

Syyskuussa 2020 käynnistettiin Liitteen 1, asiantuntijat ja johto - palkkausjärjestelmän kehittämistyö. Palkkausjärjestelmässä määritellään työntekijän palkan määräytymisen perusteet: tehtävät ja niiden vaativuus (tehtäväkohtainen palkka), ammatinhallinta ja työssä suoriutuminen (henkilökohtainen lisä) palvelusaika (työkokemuslisä) ja tuloksellinen toiminta (tulospalkkio). Lisäksi voidaan maksaa muita sopimuksessa erikseen mainittuja lisiä, korvauksia ja palkkioita (KVTES palkkausluku 6 §).

Valmisteilla olevan palkkausjärjestelmän piiriin kuuluu KVTES (Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimus) ja LS (Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus) piiriin kuuluvaa henkilöstöä. Palkkausjärjestelmän piiriin kuuluvat hallinnon, sosiaalihuollon ja terveydenhuollon asiantuntijatehtävät, toimistoalan, ICT-alan ja sisäisessä palvelutoiminnassa toimivan henkilöstön tehtävät, eräät palkkahinnoittelun ulkopuoliset ammattiryhmät kuten puheterapeuttien ja psykologien tehtävät sekä tulosaluepäälliköiden ja johtajien tehtävät. Palkkausjärjestelmän piirissä on n. 300 tehtävää.

Valmisteilla olevan Liitteen 1, asiantuntijat ja johto - palkkausjärjestelmän viitekehys, tehtäväkohtaisen palkan määrittämisen perusteet ja palkkapolitiikka sekä valmistelun eteneminen aikatauluineen esitellään henkilöstöjaostolle.

Ehdotus

Esittelijä

Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Henkilöstöjaoston merkitsee valmistelutilanteen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

  • Virpi Kolehmainen, palvelussuhdepäällikkö, virpi.kolehmainen@keusote.fi

Perustelut

Liite 1 asiantuntijat ja johdon palkkausjärjestelmän tavoitteena on edistää toiminnan tuloksellisuutta, motivoida henkilöstöä hyviin työsuorituksiin ja varmistaa kuntayhtymän palkkojen kilpailukyky.

Syyskuussa käynnistetyn asiantuntijat ja johdon työn vaativuusjärjestelmän kehittämistyötä tarkasteltiin henkilöstöjaoksessa edellisen kerran lokakuussa 2020. Järjestelmän kehittämiskumppanina on toiminut Saara Tarumo, Happy Companysta.

Käydään läpi työn vaativuuden arviointijärjestelmän valmistelutilanne, neuvottelujen eteneminen sekä päätöksenteon prosessi. Saara Tarumo esittelee vaativuuden arvioinnin kokonaisuutta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Virpi Kolehmainen, palvelussuhdepäällikkö, virpi.kolehmainen@keusote.fi

Henkilöstöjaosto merkitsee asian tiedoksi   

Päätös

Merkittiin tiedoksi.