Henkilöstöjaosto, kokous 17.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Palkitseminen ja palkkaharmonisaation eteneminen

KEUDno-2021-20045

Valmistelija

  • Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Perustelut

Kuntayhtymän palkitsemisen kokonaisuuden valmistelua on viety eteenpäin. Tehtäväkohtaisen palkan määrittämisen perusteena toimivat palkkausjärjestelmien kokonaisuus on saatu valmiiksi kesäkuussa 2021. Harkinnanvaraisen henkilökohtaisen työsuoriutumisen arviointijärjestelmää ja laatu/innovaatiopalkitseminen on valmistelussa. Harkinnanvaraisen henkilökohtaisen lisän jakamisen kriteereistä neuvotellaan parhaillaan.  Henkilöstöeduista työterveyshuoltopalvelu laajenee vuoden 2022 alusta alkaen. Selvitystyötä tehdään muiden henkilöstöetujen, kuten auton käyttöedun osalta.  

Vuodelle 2021 kuntayhtymän palkkojen kolmannen vaiheen harmonisointiin oli varattu talousarviossa 1 835 962 € (Yhtymävaltuusto 17.12.2020 § 51, yhtymähallitus 19.1.2021 § 10).  Kolmannen vaiheen harmonisoinnin määrärahan kohdentamisesta neuvoteltiin yhtymähallituksessa päätettyjen harmonisoinnin periaatteiden mukaisesti (Yhtymähallitus 29.10.2019 § 144). Talousarviossa 2021 harmonisointiin varatut määrärahat sekä 1.4.2021 jaossa olleet paikalliset järjestelyerät kohdennettiin palkkojen harmonisointiin palkkausjärjestelmittäin 1.4.2021 lähtien. Kolmannen vaiheen palkkojen harmonisointiin käytettiin vuositasolla 1 909 932,96 €. 

1) Terveyskeskuslääkäreiden palkkausjärjestelmään kohdennettiin 299 880 €/ vuosi (23 800 €/kk). Lisäksi kohdennettiin 1.4.2021 jaossa ollut paikallinen järjestelyerä 4397,63 €/kk palkkojen harmonisointiin ja saavutettiin tavoitepalkkataso 1.4.2021 alkaen. Harmonisoinnin piirissä oli 160 työntekijää ja kohdentaminen tehtiin kokonaispalkkarakenteen muutoksena KVTES:n II luvun Palkkaus § 6 mukaisesti sopien JUKO/LS:n kanssa, että kenenkään kokonaispalkka ei laske, mutta palkkarakenne muuttuu. 

2) Sote-sopimuksen liitteen 1 ja 2 (entinen KVTES:n liite 3 ja 4) palkkausjärjestelmän palkkojen harmonisointiin kohdennettiin 1 402 493,4 €/vuosi (111 309 €/kk). Lisäksi kohdennettiin 1.4.2021 jaossa ollut 50 068,5 €/kk suuruinen paikallinen järjestelyerä palkkojen harmonisointiin. Kohdentaminen tehtiin KVTES:n II luvun Palkkaus § 6 mukaisesti, siten, että palkkojen harmonisointi aloitetaan yhteensovittamalla nykyiset tehtäväkohtaiset palkat uuden palkkausjärjestelmän mukaisiin tehtäväkohtaisiin palkkoihin nostamalla tehtäväkohtaisia palkkoja kohti uuden palkkausjärjestelmän mukaisia tavoitepalkkoja. Harmonisoinnin piirissä 2055 työntekijää (liite 1: 1619 liite 2: 436 henkilöä).   

3) Liitteen 1, asiantuntijat ja johto – palkkausjärjestelmä hyväksyttiin yhtymähallituksessa 25.5.2021 § 69. Palkkojen harmonisointiin kohdennettiin 1.4.2021 jaossa ollut 9376,22 €/kk suuruinen paikallinen järjestelyerä. Kohdentaminen tehtiin KVTES:n II luvun Palkkaus § 6 mukaisesti, siten, että palkkojen harmonisointi aloitetaan yhteensovittamalla nykyiset tehtäväkohtaiset palkat uuden palkkausjärjestelmän mukaisiin tehtäväkohtaisiin palkkoihin nostamalla tehtäväkohtaisia palkkoja kohti uuden palkkausjärjestelmän mukaisia tavoitepalkkoja. Harmonisoinnin piirissä oli 63 työntekijää. 

4) Terveyskeskushammaslääkärien palkkausjärjestelmä otettiin käyttöön 1.9.2020 ja tehtäväkohtaiset palkat on harmonisoitu tavoitepalkkatasoon käyttöönoton yhteydessä – ei kolmannen vaiheen harmonisointitarvetta. 

Keväällä täsmennettiin neljännen vaiheen harmonisointisuunnitelmaan vastamaan kuntayhtymän nykyistä toimintaympäristöä ja tukemaan henkilöstön saatavuutta. Yhtymähallitus päätti (22.6.2021 § 84) kohdentaa 1,5 milj € 1.1.2022 ja 750 000 € 1.7.2022 palkkojen neljännen vaiheen harmonisointiin vuodelle 2022. Nykyisellä suunnitelmalla saavutetaan Sote-sopimuksen liitteen 1 ja 2 palkkausjärjestelmän ja Liitteen 1, asiantuntijat ja ylin johto- palkkausjärjestelmän tavoitepalkat 1.7.2022 mennessä sekä virka- ja työehtosopimusten edellyttämä henkilökohtaisten lisien vähimmäismäärien täyttyminen.  

Nykyiset valtakunnalliset virka- ja työehtosopimukset päättyvät helmikuun lopussa 2022. Uudet virka- ja työehtosopimukset tulevat sisältämään valtakunnallisia palkkaratkaisuja. Kuntayhtymän talousarvioesityksessä 2022 on varauduttu 1,5 % palkkakustannusten nousuun. Valtakunnallisen palkkaratkaisun, henkilöstön saatavuuden ja hyvinvointialueen tulevan perustamisen vaikutuksia palkkojen harmonisointiin ja kuntayhtymän palkkapolitiikkaan tullaan arvioimaan vuoden 2022 aikana. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Henkilöstöjaosto merkitsee tiedoksi kolmannen vaiheen harmonisoinnin kohdentamisen, palkitsemisen kokonaisuuden ja neljännen vaiheen harmonisoinnin valmistelun tilanteen. 

Päätös

Henkilöstöjaosto merkitsi tiedoksi kolmannen vaiheen harmonisoinnin kohdentamisen, palkitsemisen kokonaisuuden ja neljännen vaiheen harmonisoinnin valmistelun tilanteen.