Henkilöstöjaosto, kokous 17.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Keusoten Syke -kyselyn tulokset ja logiikka (työelämän laatu)

KEUDno-2021-20046

Valmistelija

  • Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Perustelut

Henkilöstö on tunnetusti organisaation tärkein voimavara. Työelämän laatu (QWL = quality of working life) tarkoittaa kokonaisvaltaista kokemusta esimerkiksi esihenkilötyöstä/johtamisesta, toimintakulttuurista, prosessien toimivuudesta ja turvallisuudentunteesta. Nämä osatekijät ovat yhteydessä esimerkiksi henkilöstötuottavuuteen, palveluiden laatuun sekä työnantajamielikuvaan.

Työelämän laadun mittaamisessa mennään kohti nopeasyklisempää sekä riskejä ja niiden taloudellisia vaikutuksia ennustavaa henkilöstötietoa, joka palvelee myös tulevaisuuden tiedolla johtamisen tarpeita. 

Keusoten "Syke" on ns. uuden sukupolven älykäs henkilöstökysely, joka tuottaa viidentoista kohdennetun ja tieteellisesti validoidun kysymyksen avulla työelämän laadun indeksin, eli QWL-indeksin. Taustalla on Lapin yliopiston dosentin ja tutkimusjohtaja Marko Kestin pitkäaikainen tutkimustyö työelämän laadun mittaristo- ja analyysimallien parissa. 

Henkilöstön kehittämispäällikkö selostaa kokouksessa Keusoten Syke -mittarin tuloksia.   

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Merkitään tiedoksi. 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.