Henkilöstöjaosto, kokous 16.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Mitä kuuluu -kysely 2020

KEUDno-2020-167

Valmistelija

  • Ritva Hyvärinen, työhyvinvointipäällikkö, ritva.hyvarinen@keusote.fi

Perustelut

Keusotessa toteutettiin loppuvuonna 2020 työhyvinvointikysely Mitä kuuluu? -työkalulla, yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa. Kysely toteutettiin Keusotessa nyt toista kertaa. Kysely tarjoaa vertailukelpoista tietoa työhyvinvoinnin johtamiseen. Kysely koostuu neljästä kokonaisuudesta: työ, työyhteisö, johtaminen ja turvallisuus. Vuonna 2020 kyselyyn lisättiin Työterveyslaitoksen toimesta kysymyksiä liittyen koronan vaikutuksiin. Organisaatiolla oli halutessaan mahdollisuus valita myös muita lisäkysymyksiä eri aihealueista. Keusotessa valitut lisäkysymykset liittyvät aihealueisiin organisaatioresilienssi, muutos ja sopeutuminen sekä työuupumuksen liikennevalot.

Tulokset esiteltiin ensimmäistä kertaa koko Keusoten organisaation tasolla johtoryhmässä 15.12.2020.

Henkilöstöjohtaja esittelee asiaa kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.