Henkilöstöjaosto, kokous 16.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelija

  • Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Perustelut

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen. Pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja päätetään tarkastaa kokouksessa.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja päätettiin tarkistaa kokouksessa.