Henkilöstöjaosto, kokous 15.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Vate -valmistelun katsaus siirtosuunnitelma + rekrytoinnit

KEUDno-2021-21713

Valmistelija

 • Ville Saarikoski, kehittämispäällikkö, ville.saarikoski@keusote.fi

Perustelut

HR, johtaminen ja osaaminen -työryhmän työskentely on edennyt työsuunnitelman mukaisesti. Ryhmä on kokoontunut neljä kertaa. Valmistelun teemoja ovat olleet:

 • Liikkeenluovutuksen piiriin kuuluva henkilöstö, sekä liikkeenluovutuksen piiriin kuuluvien henkilöstöryhmien ohjauspykälät toimeenpanolaissa (esim. tukipalveluhenkilöstö, Eteva)
 • Lähetekeskustelu henkilöstöpolitiikan valmisteluun osana hyvinvointialueen strategian valmistelua
 • Kerättävät henkilöstötiedot
 • Yhteenveto HR-palveluissa käytetyistä tietojärjestelmistä
 • Yhteenveto henkilöstöeduista ja toimintakäytänteistä
 • Johtamisjärjestelmä, organisaatiorakenne ja johtajavalinnat
 • Viestintäsuunnitelma
 • Muutoksen johtamisosaamisen varmistaminen
 • Siirtosuunnitelma ja siirtosopimus

Liitteenä on luonnos henkilöstön siirtosopimuksesta.

Henkilöstöjohtaja esittelee asiaa kokouksessa

Ehdotus

Esittelijä

 • Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.