Henkilöstöjaosto, kokous 15.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Mitä Kuuluu –henkilöstötutkimuksen tulokset

KEUDno-2021-21711

Valmistelija

  • Saara Partanen, Työhyvinvointipäällikkö, saara.partanen@keusote.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymässä toteutettiin 26.10.-28.11.2021 välisenä aikana Mitä kuuluu-kysely yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa.

Kysely toteutettiin Keusotessa nyt kolmatta kertaa. Kysely tarjoaa vertailukelpoista tietoa työhyvinvoinnin johtamiseen. Kysely koostuu neljästä kokonaisuudesta: työ, työyhteisö, johtaminen ja työterveys ja -turvallisuus. Kyselyyn vastasi Keusotessa kaikkiaan 1710 henkilöä (vastaus% 50).

Vastauksissa nousee esiin epävarmuuden väheneminen työtehtävän lakkautusuhan tai toiseen tehtävään siirron takia. Lähiesihenkilötyössä valmentavan otteen koetaan lisääntyneen. Työpaikkakiusaamisen kokemus on laskenut ja työyhteisöt koetaan toimivina. Tukea ja rohkaisua saadaan työkavereilta.

Työpaineiden koetaan kuitenkin nousseen ja koetaan epävarmuutta työmäärän lisääntymisestä. Melko harva vastaajista kokee kehityskeskustelut hyödyllisinä. Kuormittuneisuutta, psyykkistä rasittuneisuutta ja alentuneeksi koettua työkykyä tuotiin vastauksissa esiin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Merkitään tiedoksi. 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.