Henkilöstöjaosto, kokous 11.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 YT-valmistelun tilanne

KEUDno-2021-13614

Valmistelija

  • Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Perustelut

Yhtymähallitus (28.4.2020, § 82) hyväksyi huhtikuun lopussa kuntayhtymän tuottavuusohjelman vuosille 2020 - 2022 menojen kasvun hillitsemiseksi. Kokonaistavoitteena on vähentää menoja yhteensä 40 Me vuoteen 2022. Kuluvana vuonna on tavoitteena saada lisää 12 Me sopeutustoimenpiteitä. Viimeisimmän, toukokuun tilanteeseen perustuvan tuottavuusraportoinnin perusteella tuottavuusohjelman toimenpiteillä ei kuluvana vuonna 12 Me tavoitetta saavuteta, vaan toteutuma jää n. 7 Me tasolle.

Toukokuun tilinpäätösennusteen mukaan kuntayhtymän oma toiminnan tilinpäätösennuste 412,6 Me ylittää talousarvion 39,0 Me. Ilman koronakustannuksia tilinpäätösennuste ylittää talousarvion n. 10 Me. Lisäksi talouden tasapainottamistarvetta aiheuttaa vuoden 2022 talousarvion kehys, johon on huomioitu tuottavuusohjelman uusi 20 Me lisätuottavuustavoite. Työnantaja katsoo, että sen edellytykset tarjota työtä ovat tilapäisesti vähentyneet.

Yhtymähallitus on hakenut lisäsopeutustoimenpiteitä. Sopeuttamistoimenpiteet sisältävät myös henkilöstöön kohdentuvia toimenpiteitä, joita ovat mm. avoimien tehtävien täyttämättä jättäminen, palvelujen keskittäminen, lomautukset sekä kannustaminen palkattomien vapaiden pitämiseen. Henkilöstöön kohdentuvilla sopeuttamistoimilla tavoitellaan arviolta 3,2 Me säästöä vuosille 2021 - 2022. Vuodelle 2021 näistä kohdentuisi yhteensä 1,6 Me, joka sisältää lomautusten lisäksi koulutusmäärärahan leikkaamisen. 

Kuntayhtymän hallitus päätti 22.6.2021 § 89 käynnistää kunnallisen yhteistoimintalain mukaiset yhteistoimintaneuvottelut hallinnon henkilöstön ja esimiesten 14 vrk lomauttamiseksi. Lomauttamisen piirissä on arvioilta 470 hallinnon ja esimiestehtävää.

Henkilöstöjohtaja esittelee tilannekatsauksen yt-prosessin valmistelun etenemisestä ja tunnistetuista riskeistä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Merkitään tiedoksi.