Henkilöstöjaosto, kokous 11.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Johtamisjärjestelmän kehittäminen

KEUDno-2021-13615

Valmistelija

  • Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Perustelut

Keusoten johtamisjärjestelmässä johdon asettamat tavoitteet, sidosryhmien odotukset ja viranomaisvaatimukset muuntuvat hyväksi arjen tekemiseksi. Johtamisjärjestelmässä pyritään varmistamaan strategian toteutuminen. Johtamisjärjestelmän tarkoituksena on selkeyttää ja yhtenäistää organisaation toimintaa ja sitä myötä vapauttaa voimavaroja tuottavaan työhön. 

Kuntayhtymänjohtaja selostaa kokouksessa Keusoten johtamisjärjestelmän kehittämistä. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Merkitään tiedoksi.