Henkilöstöjaosto, kokous 11.8.2021

§ 31 Johtamisjärjestelmän kehittäminen

KEUDno-2021-13615

Valmistelija

  • Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Perustelut

Keusoten johtamisjärjestelmässä johdon asettamat tavoitteet, sidosryhmien odotukset ja viranomaisvaatimukset muuntuvat hyväksi arjen tekemiseksi. Johtamisjärjestelmässä pyritään varmistamaan strategian toteutuminen. Johtamisjärjestelmän tarkoituksena on selkeyttää ja yhtenäistää organisaation toimintaa ja sitä myötä vapauttaa voimavaroja tuottavaan työhön. 

Kuntayhtymänjohtaja selostaa kokouksessa Keusoten johtamisjärjestelmän kehittämistä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Merkitään tiedoksi.