Yhtymävaltuusto, kokous 7.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Perustelut

  

Ehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Arto Lindberg ja Jukka Pihko. Päätetään, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 12.5.2020 ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä yleisessä tietoverkossa 14.5.2020 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.