Yhtymävaltuusto, kokous 7.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Henkilöstökertomus 2019

KEUDno-2020-1046

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@keusote.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän ensimmäinen henkilöstökertomus tarjoaa tietoa kuntayhtymän henkilöstön tilasta vuonna 2019. Henkilöstön tilaa ja kehitystä ei voida tässä raportissa kuvata vertaamalla tarkasteluvuoden tilannetta aiempiin vuosiin. Henkilöstökertomus sisältää tietoja henkilöstön määrästä, rakenteesta, vaihtuvuudesta sekä henkilöstön työhyvinvoinnista ja kehittämisestä.

Henkilöstökertomuksessa tuotettujen tietojen avulla on mahdollista myötävaikuttaa henkilöstön, työyhteisöjen ja johtamisen kehittymiseen. Henkilöstökertomukseen tuotettuja tietoja voidaan hyödyntää laadittaessa tavoitteita muun muassa kuntayhtymän esimiestyön ja henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittämiselle.

Henkilöstökertomus käsitellään yhteistyötoimikunnassa 23.4.2020.

Henkilöstökertomus 2019 liitteenä sekä e-julkaisuna osoitteessa: http://epaper.fi/read/5661/sL984BfO

 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@keusote.fi

Henkilöstöjaosto päättää esittää yhtymähallitukselle ja edelleen yhtymävaltuustolle, että henkilöstökertomus 2019 merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Käsittelyn kuluessa henkilöstöjaosto kiinnitti huomiota sairauspoissaolojen määrään ja esitti, että sairauspoissaolojen kehittymisen tilannetta seurataan sekä etsitään aktiivisesti keinoja vaikuttaa niihin yhteistyössä henkilöstön kanssa.

Valmistelija

Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@keusote.fi

Perustelut

Henkilöstöjaosto käsitteli kokouksessaan 20.4.2020 § 15 kuntayhtymän henkilöstökertomuksen vuodelta 2019 ja päätti esittää sen merkitsemisestä tiedoksi yhtymähallituksessa sekä edelleen yhtymävaltuustossa. Henkilöstökertomus 2019 liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle,​ että yhtymävaltuusto merkitsee tiedoksi henkilöstökertomuksen 2019.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Perustelut

   

Ehdotus

Yhtymävaltuusto merkitsee tiedoksi henkilöstökertomuksen 2019.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.