Yhtymävaltuusto, kokous 27.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Yhtymävaltuusto / Kokouksen avaus, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta

Perustelut

Yhtymävaltuuston kokouskutsu on hallintosäännön 67 §:n mukaisesti 20.6.2019 jaettu yhtymävaltuuston jäsenille, julkaistu verkkosivuilla sekä toimitettu jäsenkuntien kunnanhallituksille. Päätetään, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 2.7.2019 ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä 3.7.2019 verkkosivuilla.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, Kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Valtuuston puheenjohtaja avaa kokouksen. Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolijat. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Annika Kokko ja Pauliina Naala.

Päätös

Esitys hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Annika Kokko ja Hilppa Loikkanen.