Yhtymävaltuusto, kokous 27.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Osavuosikatsaus 1/2019

KEUDno-2019-815

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sanna Kaukua, taloussuunnittelupäällikkö, sanna.kaukua@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kuntayhtymän valtuusto hyväksyi vuoden 2019 talousarvion kokouksessaan 13.12.2018 § 53. Talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kolmannesvuosittain yhtymävaltuustolle. Ensimmäinen osavuosikatsaus on laadittu ajalta 1.1.-30.4.2019.

Kuntayhtymän tuotannon käynnistyminen vuoden 2019 alussa on toteutunut odotusten mukaisesti. Ensimmäisten toimintakuukausien aikana on järjestäydytty uuteen toimintarakenteeseen ja rakennettu kuntayhtymän toiminnan edellyttämiä hallintopalvelujen ja palvelutuotantoa tukevien palvelujen toimintoja ja ohjeistuksia. Toimintamallien yhdenmukaistaminen ja parhaiden käytäntöjen käyttöönotto ja edelleen kehittäminen ovat laajasti käynnissä. Lisäksi toteutukseen viedään niitä palvelurakenteeseen liittyviä muutoksia, joista on edellisten vuosien aikana suunniteltu. Kuntayhtymän perustehtävän toteuttaminen asiakaslähtöisesti, yhdenvertaisesti ja kustannustehokkaasti talouden reunaehdoissa edellyttää tiivistä vuoropuhelua ja yhteistä suunnittelua kuntayhtymän virkamiesten, omistajakuntien ja poliittisten päättäjien välillä.

Kaikkien omistajakuntien vuoden 2018 tilinpäätökset eivät sote-palvelujen osalta toteutuneet talousarvion mukaisesti, mikä tuo haasteita vuoden 2019 talousarviossa pysymiselle. Toiminnan ja talouden kehittämissuunnittelu on käynnistetty heti alkuvuodesta talouden tasapainottamiseksi.

Kuntayhtymän tasolla talouden tilanne näyttää vielä kohtalaiselta, mutta luotettavan ennusteen tekeminen on tässä vaiheessa vielä vaikeaa, koska alkuvuonna on ollut haasteita ostolaskujen käsittelyssä ja kaikki ajanjaksolle kuuluvat kustannukset eivät ole vielä kirjautuneet. Osavuosikatsauksen kuntakohtaisissa raporteissa on pyritty arvioimaan ajanjaksolta puutttuvia kustannuksia. Niiden arvioiden perusteella erityisesti Hyvinkään ja Mäntsälän sote-menoissa on ylitysuhkaa. Kuntien maksuosuuksien tasauslaskutus on päätetty tehtävän osavuosikatsausten rytmissä. Kuntien kanssa on kuitenkin sovittu, että ensimmäisen kolmanneksen perusteella tasauslaskutusta ei tehdä toteutumatietojen puutteellisuuden vuoksi.

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, Kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi vuoden 2019 ensimmäisen osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-30.4.2019.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Perustelut

   

Ehdotus

Yhtymävaltuusto merkitsee tiedoksi vuoden 2019 ensimmäisen osavuosikatsauksen ajalta 1.1.- 30.4.2019.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Kuntayhtymän jory ja Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän jäsenkunnat.