Yhtymävaltuusto, kokous 27.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän osallisuusohjelma, malli ja rakenne

KEUDno-2019-900

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kristiina Kariniemi-Örmälä, terveyden edistämisen johtaja, kristiina.kariniemi-ormala@jarvenpaa.fi

Perustelut

Osallisuusohjelma on osa Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän asiakaslähtöisten ja laadukkaiden palvelujen tuotantoa. Osallisuuden systemaattinen kehittäminen on tärkeää, koska palvelunkäyttäjillä on oikeus osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon. Palvelulupaus asukkaille  ”Saan laadukasta palvelua tarpeideni mukaisesti” on keskeinen osa osallisuusohjelmaa. Osallisuusohjelman projektisuunnitelma hyväksyttiin kuntayhtymän hallituksessa 12.2.2019 §15, ja ohjelman valmistelu on edennyt suunnitelman mukaisesti.


Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän osallisuusohjelma kertoo, miten kuntayhtymässä toteutetaan ja edistetään osallisuutta, ja mitä osallistamisella tavoitellaan. Osallisuusohjelman sisältö on rakennettu yhdessä asukkaiden, asiakkaiden, kuntien, järjestöjen, päättäjien ja muiden asiantuntijaryhmien kanssa hyödyntäen erilaisia vuorovaikutteisia ja sähköisiä toimintatapoja. Työntekijälle osallisuusohjelma sisältää toimintaohjeita sekä arviointi- ja kehittämistyökalun osallisuuden käytännön toteuttamiseen. Asiakkaille se on väline saada tietoa osallistumismahdollisuuksista sekä motivoida ja kannustaa osallistumiseen. Päättäjille osallisuusohjelma on väline osallisuustavoitteiden toteutumisen arviointiin. Asukaskyselyn mukaan erityisesti palvelujen kehittämiseen osallistuminen on ollut vähäistä, ja painopiste vaatii parantamista. Osallisuusohjelmassa on määritelty osallistumisen tavoitteet ja toimenpiteet eri tasoilla, sekä kuvattu osallistumisen prosessit. Ohjelma perustuu kansallisiin suosituksiin, hyviin käytäntöihin ja vaikutusten ennakkoarviointiin.


Osallisuusohjelman malli on interaktiivinen, kehittyvä ja saatavilla sähköisesti Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän internet-sivuilla. Ohjelmasta on myös manuaali, paperiversio. Visuaalisesti se on helppolukuinen, lyhyt, houkutteleva ja ymmärrettävä. Osallisuusohjelma sisältää pitkän ja lyhyen aikavälin tavoitteita, toimenpiteitä sekä itsearviointi- ja kehittämistyökalun tulosaluille ja –yksiköihin osallisuuden varmistamiseen. Projektisuunnitelma ja muu kerätty materiaali jäävät osallisuusohjelman tausta-aineistoksi, eivätkä ole osa itse ohjelmaa. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän osallisuusohjelman vuoropuhelu alueen kuntien osallisuusohjelmien kanssa on tiivis.

Hallintosäännön 10 § pykälän mukaan kuntayhtymän valtuusto päättää merkittävistä strategisista ratkaisuista kuten osallisuusohjelmasta.


                
               

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, Kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän osallisuusohjelman mallin.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Perustelut

     

Ehdotus

Yhtymävaltuusto päättää hyväksyä Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän osallisuusohjelman mallin.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän jäsenkunnat