Yhtymävaltuusto, kokous 23.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Yhtymävaltuusto / Kokouksen avaus, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta

Perustelut

Yhtymävaltuuston kokouskutsu on hallintosäännön 67 §:n mukaisesti 17.10.2019 jaettu yhtymävaltuuston jäsenille, julkaistu verkkosivuilla sekä toimitettu jäsenkuntien kunnanhallituksille.

Ehdotus

Valtuuston puheenjohtaja avaa kokouksen. Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolijat. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätetään, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 28.10.2019 ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä 31.10.2019. Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Mikko Taavitsainen ja Tea Nieminen.

 

Todetaan, että Järvenpään kaupunginvaltuusto on 25.3.2019 § 47 myöntänyt Ilkka Jokiselle eron Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymävaltuuston varajäsenyydestä perusteena paikkakunnalta pois muutto. Järvenpään kaupunginvaltuusto on valinnut valtuutettu Pasi Boehmin uudeksi varajäseneksi Esa Kukkosen.

Päätös

Valtuuston puheenjohtaja avasi kokouksen. Suoritettiin nimenhuuto ja todettiin läsnäolijat. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätettiin, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 28.10.2019 ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä 31.10.2019. Valittiin tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Mikko Taavitsainen ja Tea Nieminen.


Käsitellyt asiat