Yhtymävaltuusto, kokous 23.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Osavuosikatsaus 2/2019

KEUDno-2019-1447

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sanna Kaukua, Talouspäällikkö, sanna.kaukua@keusote.fi

Perustelut

Kuntayhtymän valtuusto hyväksyi vuoden 2019 talousarvion kokouksessaan 13.12.2018 § 53. Talousarviota on muutettu valtuustossa 27.6.2019 § 21. Talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kolmannesvuosittain yhtymävaltuustolle. Toinen osavuosikatsaus on laadittu ajalta 1.1.-31.8.2019.

Kuntayhtymän tuotannon ensimmäiset kahdeksan kuukautta ovat olleet työntäyteisiä. Järjestäytyminen uuteen palvelurakenteeseen ja erilaisten tukipalvelujen käynnistäminen ovat edenneet, vaikka keskeneräisyyttä on vielä mm. talouden seurannan toimintamalleissa. Palveluja on pystytty tuottamaan kiitettävästi myös kesäkuukausien aikana. 

Uusien toimintamallien käyttöönotto ja parhaiden käytäntöjen löytäminen on alkanut nyt mahdollistua paremmin, kun aiemmin kunnissa tehdyn työn eroavaisuuksia ja kustannuksia on saatu kartoitettua. Kuntayhtymän strategiatyöskentely ja osallisuusohjelma ovat edenneet suunnitellusti. Asiakkuuksien hallinnan toimintamalleja on työstetty eteenpäin ja erikoissairaanhoidon kehittämis- ja ohjausmalli valmistui ja sen käyttöönotosta päätettiin HUS-laajuisesti.

Omassa palvelutuotannossa ei tilinpäätösennusteessa ole arvioitu ylitysuhkaa kuntayhtymätasolla, mutta erikoissairaanhoidon kustannukset ovat ylittymässä Husin arvion mukaan lähes 10 %. Kuntakohtaiset ennusteet on esitetty osavuosikatsauksessa.

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi vuoden 2019 toisen osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-31.8.2019.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Perustelut

  

Ehdotus

Yhtymävaltuusto merkitsee tiedoksi vuoden 2019 toisen osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-31.8.2019.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

jäsenkuntien kirjaamot, johtoryhmä, talouspäälliköt