Yhtymävaltuusto, kokous 21.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Yhtymävaltuusto / Kokouksen avaus, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta

Perustelut

Yhtymävaltuuston kokouskutsu on hallintosäännön 76 §:n mukaisesti 15.11.2019 jaettu yhtymävaltuuston jäsenille, julkaistu verkkosivuilla sekä toimitettu jäsenkuntien kunnanhallituksille.

 

Ehdotus

Valtuuston puheenjohtaja avaa kokouksen. Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolijat. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätetään, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 25.11.2019 ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä 28.11.2019. Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Tarja Edry ja Eija Mattila.

 

Todetaan, että Järvenpään kaupunginvaltuusto on 21.10.2019 § 73 myöntänyt Niina Pyykölle eron Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän yhtymävaltuuston varajäsenen tehtävästä perusteena paikkakunnalta muutto. Järvenpään kaupunginvaltuusto on valinnut Liisa Majasen uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi Kaija Tuurin.

 

Todetaan, että Hyvinkään kaupunginvaltuusto on 21.10.2019 § 73 myöntänyt Riika Raunisalolle eron Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän yhtymävaltuuston varajäsenen tehtävästä. Hyvinkään kaupunginvaltuusto on valinnut Ritva Poikelan uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi Johanna Jokisen.

 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tarja Edry  ja Eija Mattila.


Käsitellyt asiat