Yhtymävaltuusto, kokous 21.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Valtuustoaloitteet

Päätös

Valtuustoaloitteita ei jätetty.