Yhtymävaltuusto, kokous 19.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Yhtymävaltuusto / Kokouksen avaus, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta

Perustelut

Yhtymävaltuuston kokouskutsu on hallintosäännön 67 §:n mukaisesti 13.9.2019 jaettu yhtymävaltuuston jäsenille, julkaistu verkkosivuilla sekä toimitettu jäsenkuntien kunnanhallituksille. Päätetään, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 23.9.2019 ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä 26.9.2019 verkkosivuilla.

Ehdotus

Valtuuston puheenjohtaja avaa kokouksen. Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolijat. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Jukka Pihko ja Jaakko Haapamäki.

Päätös

Valtuuston puheenjohtaja avasi kokouksen. Suoritettiin nimenhuuto ja todettiin läsnäolijat. Kokous todettiinn laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Valittiin tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Jukka Pihko ja Jaakko Haapamäki.