Yhtymävaltuusto, kokous 19.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Yhtymähallituksen uuden varajäsenen valinta

KEUDno-2019-973

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Päivi Tarsia, talous- ja hallintojohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi

Perustelut

Nurmijärven kunnanhallitus on päättänyt 26.6.2017, että Nurmijärven kunnan edustajina Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hallituksessa toimivat valtuuston ja kunnahallituksen puheenjohtajat. Nurmijärven valtuusto on 22.5.2019 valinnut toimikaudeksi 1.6.2019-31.5.2021 kunnanhallituksen, jonka puheenjohtajistoon on tullut muutos. Tarja Salonen on valittu Kirsti Handolin jälkeen I varapuheenjohtajaksi  ja I varapuheenjohtaja on ollut kuntayhtymän yhtymähallituksen varajäsen. 

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että valtuusto

  • myöntää eron yhtymähallituksen varajäsenelle Kirsti Handolinille (Nurmijärvi)
  • valitsee uudeksi yhtymähallituksen varajäseneksi Nurmijärven kunnanhallituksen I varapuheenjohtajan  Tarja Salosen.

 

 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Perustelut

  

Ehdotus

Yhtymävaltuusto päättää

  • myöntää eron yhtymähallituksen varajäsenelle Kirsti Handolinille (Nurmijärvi)
  • valita uudeksi yhtymähalituksen varajäseneksi Nurmijärven kunnanhallituksen I varapuheenjohtajan Tarja Salosen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän jäsenkunnat, asianosaiset