Yhtymävaltuusto, kokous 19.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän pysyvien vastaavien menojen poistosuunnitelma

KEUDno-2019-1289

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Päivi Tarsia, talous- ja hallintojohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi

Perustelut

Hallintosäännön 57 §:n mukaan yhtymävaltuusto hyväksyy suunnitelmapoistojen perusteet osana taloussuunnitelmaa.Yhtymähallitus hyväksyy hyödyke- tai hyödykeryhmäkohtaiset poistosuunnitelmat. Yhtymähallitus vahvistaa poistolaskennan pohjaksi pienhankintarajan.

Poistosuunnitelmalla jaksotetaan tuloslaskelmaan kuluksi taseeseen kirjattavien pysyvien vastaavien ryhmiin aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintameno. Meno jaksotetaan poistoina niille vuosille, jona hyödyke vaikuttaa toiminnassa tuotannontekijänä, joko tuloa tuottaen tai osana peruspalvelun tuottamista.

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan pysyvien vastaavien menojen poistosuunnitelman 1.1.2019 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Perustelut

  

Ehdotus

Yhtymävaltuusto hyväksyy liitteenä olevan pysyvien vastaavien menojen poistosuunnitelman 1.1.2019 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Sarastia Oy