Yhtymävaltuusto, kokous 16.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Ehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Päätetään, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen 16.4.2020 ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä yleisessä tietoverkossa 23.4.2020 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan ja valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Jaakko Rainio ja Sirkka Rousu.