Yhtymähallitus, kokous 7.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Viranhaltijapäätökset

Perustelut

Yhtymähallitukselle on toimitettu seuraavat viranhaltijapäätökset.

Aikuisten sosiaalipalvelujen päällikkö
Hallintopäätös:
§ 5 Päätös oman auton käyttöoikeudesta työtehtäviin liittyvillä matkoilla aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen tulosalueen henkilöstölle, 29.03.2019
Hankintapäätös:
§ 10 Sosiaalisen kuntoutuksen leasingautojen hankinta, 17.04.2019
Henkilöstöpäätös:
§ 15 Täyttämättä jättäminen, 24.04.2019
§ 17 Sosiaalityöntekijän virka valinta aikuisten sosiaalipalvelut, 02.05.2019

Avopalvelujen hoitotyön esimies
§ 1 Oman auton käyttöoikeus työtehtäviin liittyvillä matkoilla eteläisen alueen suunterveydenhuollon hoitotyön esimiehen suorille alaisille, 02.04.2019

Avopalvelujen koordinoiva hoitotyön esimies
§ 2 Erilliskorvauksen maksaminen määräaikaisesta tehtävämuutoksesta suun terveydenhuollon pohjoisella alueella, 02.04.2019

Avopalvelujen koordinoiva ylihammaslääkäri
§ 1 Oman auton käyttöoikeus työtehtäviin liittyvillä matkoilla suun terveydenhuollon koordinoivan ylihammaslääkärin suorille alaisille, 02.04.2019

Avopalvelujen päällikkö
Hankintapäätös:
§ 16 Suun terveydenhuollon virka-ajan ulkopuolisen päivystystoiminnan pilotti 15.4 – 14.10.2019 , 16.04.2019
§ 17 Mäntsälän terveysaseman kiirevastaanoton etälääkäripalvelun pilotti 1.3 – 31.12.2019, 16.04.2019
Henkilöstöpäätös:
§ 18 Hammaslääkärin virka valinta, 29.04.2019

Kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö
Hallintopäätös:
§ 13 Palvelusetelituottajaksi hyväksyminen, 23.04.2019

Kuntayhtymän johtaja
§ 99 Vuokrien tarkistaminen 2019/ Kiinteistö Oy Hyvinkään Martinkaari, 01.04.2019
§ 100 Vuokran tarkistaminen 2019 Venlankatu 1 B 33, 01.04.2019
§ 101 Vuokrien tarkistaminen 2019 / Hyvinkään Lepovilla / Vilmakoti, 01.04.2019
§ 109 Marita Liusvaaran tutkimuslupahakemus aiheeseen "Päihteitä käyttäneiden äitien kokemuksia tuentarpeestaan lapsen huostaanoton aikana", 05.04.2019
§ 113 Terveyspalvelut ja sairaanhoito alueen päälliköiden ja esimiesten sijaisten määrääminen, 10.04.2019
§ 114 Toimintasääntö terveyspalvelut ja sairaanhoito tulosalueittain, 10.04.2019
§ 119 Viranhaltijapäätös yhteistyösopimukseen Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymän ja Helsingin yliopiston hammaslääketieteen tiedekunnan kesken, 23.04.2019
§ 122 Vuokran tarkistaminen 2019 / Martinkaari, 29.04.2019
Hankintapäätös:
§ 107 Päätös kuntayhtymän työhyvinvointipäivistä 10. ja 24.5.2019, 04.04.2019
Tutkimuslupapäätös:
§ 98 Tutkimuslupahakemus aiheeseen muutosjohtamisen kehittäminen pelillistämisellä Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymässä, 29.03.2019
§ 120 Tutkimuslupahakemus tyypin 2 diabeteksen ja sydämen vajaatoiminnan yhteisesiintyvyys sekä taustasairaudet suomalaisessa perusterveydenhuollossa, 25.04.2019
§ 121 Tutkimuslupahakemus aiheeseen Mielenterveys- ja päihdehoitotyön osaamisen koulutussabluuna Hyvinkään kotihoidon henkilöstölle, 29.04.2019
§ 123 Tutkimuslupahakemus työn kokemuksista kotihoidossa, 02.05.2019

Lastensuojelun avohuollon ja sijaishuollon päällikkö
Hallintopäätös:
§ 4 Päätös oman auton käyttöoikeudesta työtehtäviin liittyvillä matkoilla lastensuojelun avo- ja sijaishuollon tulosyksiköiden henkilöstölle, 27.03.2019
Henkilöstöpäätös:
§ 10 Sosiaalityöntekijä lastensuojelu sijaishuolto, 18.04.2019

Palvelujohtaja, Ikäihmisten ja vammaisten palvelut
Hallintopäätös:
§ 15 Toimintasääntö: IKVA henkilöstöasiat, 26.04.2019
Hankintapäätös:
§ 14 Ikääntyneiden palveluiden leasing-autojen hankinta, 16.04.2019

Palvelujohtaja, Miela
§ 7 Lastensuojelun ja perhekeskuspalvelujen leasingautojen hankinta, 08.04.2019

Perhekeskuspalvelujen koordinoiva esimies, Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 2 Sosiaalityöntekijä, Hyvinkään perhesosiaalityö, 10.04.2019
§ 4 Virka valinta, 16.04.2019

Perhekeskuspalvelujen päällikkö
Hallintopäätös:
§ 3 Päätös oman auton käyttöoikeudesta työtehtäviin liittyvillä matkoilla perhekeskuspalvelujen tulosyksikön henkilöstölle  , 27.03.2019
§ 5 Toimintasääntö: Perhekeskuspalvelut, 11.04.2019

Talous- ja hallintojohtaja
Hankintapäätös:
§ 12 Päätös sähköisen viranhaltijapäätöksen hankinnasta CaseM-järjestelmään, 11.04.2019

Tiedonhallinnan erityisasiantuntija
Henkilöstöpäätös:
§ 1 Päätös oman auton käyttöoikeudesta työtehtäviin liittyvillä matkoilla tiedonhallinnan erityisasiantuntijan suorille alaisille., 16.04.2019

Ympärivuorokautisten palvelujen päällikkö
§ 7 Aurinkomäen palveluasumisen esimiehen virka valinta, 05.04.2019

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, Kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus toteaa, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava yhtymähallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.