Yhtymähallitus, kokous 7.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Toimien muuttaminen viroiksi

KEUDno-2019-12

Valmistelija

  • Päivi Autere, Henkilöstöjohtaja, paivi.autere@keusote.fi

Perustelut

Laatupäällikön tehtävä on ollut haussa toimena. Toimi on perustettu kuntayhtymän johtajan päätöksellä 27.3.2019. Hakuaikana sisäisten integraatiopalveluiden organisoituminen on selkeytynyt mm. valvonnan osalta. Tulosyksikköön ei muodosteta valvontayksikköä. Linjaus tarkoittaa sitä, että sisäisten integraatiopalveluiden tehtäviä tulee tiivistää isompiin kokonaisuuksiin. Tarkoituksena on perustaa laatupalvelujen yksikkö, joka vastaa laadun hallinnan kokonaisuuden lisäksi myös potilas- ja sosiaaliasiamiestoiminnasta ja kuntayhtymätasoisesta valvonnasta.

Laatupäällikkö toimii yksikön esimiehenä. Esimiestyössään hän käyttää julkista valtaa esim. henkilöstöasioihin liittyen ja hänen alaisuudessaan olevat työntekijät ovat virkasuhteessa.

Valvontakoordinaattorin viran tarkoituksena on kuntayhtymätasoisen valvonnan yhteensovittaminen, yksiköiden ja palvelujen lakisääteisyydestä huolehtiminen, tilannekuvan hallinta, valvonnan suorittaminen omien yksiköiden osalta ja valvonnan laadun varmistaminen. Valvontakoordinaattori toimii kuntayhtymätasoisena valvonnan asiantuntijana ja viranomaisena.Vakanssipohjana on palvelutoiminnan suunnittelijan tehtävä, joka on tarkoitus muuttaa valvontakoordinaattorin viraksi.

Palvelutoiminnan suunnittelijan tehtävässä ollut työntekijä siirtyy toiseen virkaan kuntayhtymässä.

Nyt päätöksentekoon tuodaan kuntayhtymän laatupäällikön sekä valvontakoordinaattorin toimien muuttaminen viroiksi.

Muutoksilla ei ole kustannusvaikutuksia.

Liitteenä 1 on toimien muuttaminen viroiksi perusteluineen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, Kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Kuntayhtymän hallitus päättää hyväksyä liitteenä 1 olevat toimien muutokset viroiksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Sisäinen integraatiojohtaja, rekrytoinnin asiantuntija, henkilöstösihteerit