Yhtymähallitus, kokous 7.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Talouden ja toiminnan kehittämissuunnitelma 2019

KEUDno-2019-487

Valmistelija

  • Päivi Tarsia, Talous- ja hallintojohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi

Perustelut

Kuntayhtymän talousarvio  vuodelle 2019  muodostuu pääosin kuntien laatimista sote-talousarvioista, jotka pohjautuivat vuoden 2018 talousarvioihin. Kuntien sote-talousarvioiden laadintavaiheessa ei osattu ennustaa, että monien kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen tilinpäätös 2018 muodostui alijäämäiseksi. Erikoissairaanhoidon menot ylittyivät useissa kunnissa ja esimerkiksi Hyvinkään ja Mäntsälän menot myös perustason sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Liitteenä olevaan talouden ja toiminnan kehittämissuunnitelmaan on valmisteltu henkilöstöön ja palveluihin liittyviä toimenpiteitä, joilla voidaan hillitä menojen kasvua osittain jo tästä vuodesta alkaen. Esimerkiksi henkilöstöön liittyvät keinot ovat ns. pehmeitä keinoja kuten palkattomien vapaiden myöntäminen, lomarahojen vaihtaminen vapaaseen tai eläkepoistuman hyödyntäminen.

Esitetyillä toimenpiteillä, arviolta 6,7 - 7,3 milj. euroa, on mahdollisuus alentaa noin prosentin kuntayhtymän toimintakuluja.

Kuntayhtymä  on vielä organisoitumisvaiheessa mutta pidemmällä aikavälillä tavoitellaan em. kehittämissuunnitelman lisäksi merkittävää kustannusten kasvun hillintää esimerkiksi

  • tiivistämällä ohjausta ja yhteistyötä kuntayhtymän ja erikoissairaanhoidon välillä. Suunnitteilla oleva ohjaus ja yhteistyömalli luo edellytykset integraation toteuttamiselle, yhteistyön merkittävälle vahvistamiselle toiminnassa ja taloudessa. Talousarviovalmistelussa tavoitellaan yhteistä kuntayhtymän ja erikoissairaanhoidon budjettiraamia. Lisäksi mm. sairaansijojen yhteiskäytöstä H-sairaalassa on odotettavissa merkittäviä kustannussäästöjä toiminnan vakiintuessa.
  • keskittämällä palveluohjaus omaan yksikköönsä, jonne eriytetään asiakasohjaus palvelutuotannosta. Vaikuttavuus ja kustannusten hillintä syntyy asiakkuuden kokonaiskuvan ja palvelukokonaisuuden hallinnan myötä varsinkin paljon palveluita käyttävien asiakkaiden osalta.
  • hyvinvointiyhteistyön edistämisellä sekä omassa toiminnassa että laajaalaisella yhteistyönä jäsenkuntien kanssa.

Talouden ja toiminnan kehittämissuunnitelmaa on käsitelty yhteistyötoimikunnassa 29.4.2019.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, Kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus hyväksyy Talouden ja toiminnan  kehittämissuunnitelma 2019 –liitteessä esitetyt talouden kasvua hillitsevät toimenpiteet jatkovalmistelun pohjaksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän jäsenkunnat