Yhtymähallitus, kokous 7.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Sivutoimiluvan myöntämisen periaatteet

KEUDno-2019-500

Valmistelija

  • Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@jarvenpaa.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hallintosäännön § 34 mukaan sivutoimilupahakemuksen ratkaisee ja sivutoimiluvan peruuttamisesta sekä sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen kieltämisestä päättää kuntayhtymän johtaja yhtymähallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

Nyt päätöksentekoon tuodaan sivutoimiluvan myöntämisen periaatteet hallintosäännön edellyttämästi, samalla tarkennetaan sitä kenellä on toimivalta myöntää sivutoimilupa.

Hallintosäännön mukaan kuntayhtymävaltuuston ja -hallituksen valitsemien viranhaltijoiden osalta sivutoimiluvan myöntämisestä päättää kuntayhtymän johtaja. Kuntayhtymän johtajan sivutoimiluvasta päättää yhtymähallitus.

Muiden viranhaltijoiden osalta sivutoimiluvan sekä viranhaltijoiden / työntekijöiden sivutoimi-ilmoituksen ratkaisuvaltaa laajennetaan koskemaan palvelussuhteeseen ottavaa viranhaltijaa /työntekijää.

Sivutoimiluvan myöntämisen periaatteet ovat liitteenä 1.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, Kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteen 1 mukaiset sivutoimiluvan myöntämisen periaatteet.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.