Yhtymähallitus, kokous 7.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 154 Viranhaltijapäätökset

Perustelut

Henkilöstöjohtaja
Hankintapäätös:
§ 23 Esimiesten työturvallisuus -verkkokoulutus, 29.10.2019

Kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö
Hallintopäätös:
§ 53 Yksityisen sosiaalipalvelutuottajan rekisteröinti/Koti- ja hoivapalvelut Sarilla Oy, 28.10.2019

Ymp.vrk ja kotona as. tukevien lääketieteellisten palvelujen päällikkö
§ 4 Oman auton käyttöoikeus, kotihoito, palliatiivinen hoito ja geriatriset palvelut, 29.10.2019

Lastensuojelun avohuollon ja sijaishuollon päällikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 34 Sosiaalityöntekijä viran täyttämättä jättäminen lastensuojelun sijaishuolto, Nurmijärvi, 25.10.2019
§ 35 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, Hyvinkään lastensuojelun sijaishuolto, 25.10.2019

Palvelujohtaja, Ikäihmisten ja vammaisten palvelut
Hallintopäätös:
§ 34 Vahingonkorvaus kotihoito Hyvinkää, 28.10.2019
§ 35 Päätös oman auton käyttöoikeudesta työtehtäviin liittyvillä matkoilla, 28.10.2019

Palvelujohtaja, Miela
Henkilöstöpäätös:
§ 24 Koordinoiva esimies virka valinta, perhekeskuspalvelut, 30.10.2019

Ympärivuorokautisten palvelujen päällikkö
§ 22 Asumispalveluohjaajan määräaikainen virka, 24.10.2019

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus toteaa, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava yhtymähallituksen päätettäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.