Yhtymähallitus, kokous 29.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 147 Viranhaltijapäätökset

Perustelut

Kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö
Hallintopäätös:
§ 50 Yksityisen sosiaalipalvelutuottajan rekisteröinti/Puhdistuspalvelu Pesonen, 17.10.2019

Kuntayhtymän johtaja
§ 219 Palveluverkkosuunnitelmatyöryhmän perustaminen ja projektityöryhmän jäsenten nimeäminen, 16.10.2019
Tutkimuslupapäätös:
§ 222 Tutkimuslupahakemus: Ensiarvioinnit osana palvelutarpeen arviointiprosessia, 22.10.2019

palvelujohtaja, Terveyspalvelut ja sairaanhoito
Hallintopäätös:
§ 5 Väliaikainen sopimus lasten ja nuorten neuropsykologisen kuntoutuksen palvelun hankinnasta, 22.10.2019
§ 6 Väliaikainen sopimus (alle 16-vuotiaille toimintaterapia) palvelun hankinnasta, 22.10.2019
§ 7 Väliaikainen sopimus puheterapiapalvelun hankinnasta, 22.10.2019
§ 8 Harjoittelusopimus Lapin ammattikorkeakoulu; sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, 22.10.2019
§ 9 Väliaikainen sopimus neuropsykologisen tutkimus- ja kuntoutuspalvelun hankinnasta, 22.10.2019
§ 10 Ostopalvelusopimus Med Group Oy - Lääkäripalvelut, Mäntsälän akuutti vuodeosasto, 22.10.2019

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus toteaa, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava yhtymähallituksen päätettäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.