Yhtymähallitus, kokous 29.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 145 Terveyskylän Ikä-talo - jatkokehittämisen hyväksyminen

KEUDno-2019-1756

Valmistelija

  • Erja Pentti, palvelujohtaja, erja.pentti@keusote.fi

Perustelut

Taustaa
Terveyskylä (www.Terveyskylä.fi) on 20 ”talon” palvelukokonaisuus, jossa asiakasryhmittäin ”rakennetaan ” taloja kunkin palveluryhmän tarpeiden mukaisesti. Terveyskylässä on valmisteilla jo noin 30 erilaista sähköistä taloa. Ikätalo - hankkeessa tavoitteena on hyödyntää olemassa olevia innovatiivisia ratkaisuja muokaten niitä olemassa olevien raamien ja kohderyhmän tarpeiden mukaisesti. Ikätalon ensivaiheessa rakennettiin talo perusvalmiiksi toimivaksi kokonaisuudeksi ja se julkaistiin vuoden 2018 loppupuolella. Tavoitteet saavutettiin ja Ikätalo on ollut noin vuoden verran kuntalaisten käytettävissä.

Ikä-talon kohderyhmänä ovat erilaisessa elämäntilanteissa olevat ikäihmiset, läheiset ja palveluja tuottavat asiantuntijat. Ikä-talo tuottaa tietoa terveydestä ja sairauksista arjessa pärjäämisen tueksi sekä osallistaa huolehtimaan itsestä iän mukanaan tuomista haasteista huolimatta. Tavoitteena on, että osa ikäihmisten palveluista toteutetaan sähköisinä palveluina yhteistyössä erilaisten verkostojen kanssa. GERE keskus on periaatteessa virtuaalinen asiantuntijuuden kokonaisuus eli asiantuntija voi fyysisesti sijaita missä vaan. Toisaalta on mahdollista keskittää joitain palveluja fyysisestikin kuten muistipkl tai palveluohjaus. Osa toiminnasta tulee tulevaisuudessa olemaan digitaalisia palveluita ja osaan tarvitaan fyysisesti keskitettyä toimintakeskustyyppistä toimintaa. Digitaalisten toteutusten ja mahdollisuuksien määrä on tulevaisuudessa kasvava.

Terveyskylän toimijoina on tällä hetkellä yliopistosairaanhoitopiirit ja toiminta on osa kansallisia terveydenhuollon digipalveluita. HUS koordinoi hanketta. Ikätalo- hankkeesta kokonaisuutena on vastannut Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä 1.1.2018 alkaen. Jatkossa Virtuaalisairaala -hankkeessa valmistaudutaan tiivistyvään yhteistyöhön perusterveydenhuollon tietoteknisten ja KELAn omakanta.fi kehittämishankkeiden kanssa.


Ikätalo on tässä laajuudessa ensimmäinen Virtuaalisairaala 2.0 taloista, jossa toiminta on laajennettu erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon. Tavoitteena on vaiheessa 3.0 jatkaa Keski-Uudenmaan soten näköistä sisällön tuottamista ja linkittää olemassa olevia digitaalisia palveluita sivustoille sekä kehittää sivustoja osana ikääntyvien palvelusuunnittelua. IKÄ-talo hanketyö jatkuu ja laajentuu valtakunnalliseksi hankkeeksi v. 2020.


Kustannusarvio

Tarkoitus on jatkaa aiempien vuosien työn ja kustannusten jakoa HUS Hyvinkään sairaalan kanssa. Tällöin 1 projektikoordinaattorin kansallisen valmistelun kustannuksista vastaa Hus Hyvinkään sairaala. Keski-Uudenmaan sote sisällön tuotantoon liittyvistä sekä v. 2020 ½ projektikoordinaattorin (noin 22 500 €) ja v. 2021  1 projektikoordinaattorin työn kustannuksista (noin 45 000 €) vastaa projektinomistajana Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymän hallitus päättää hyväksyä Ikätalon jatkokehittämisen vuosille 2020-2021.

 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

kehittämispäällikkö, Hyvinkään sairaanhoitoalue