Yhtymähallitus, kokous 29.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 146 Palvelujen järjestämis- ja tuottamissuunnitelman valmistelun käynnistäminen

KEUDno-2019-1754

Valmistelija

  • Päivi Tarsia, talous- ja hallintojohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi

Perustelut

Kuntayhtymän yhtymästrategia 2020-2025 on hyväksytty yhtymävaltuustossa 23.10.2019. Yhtymästrategia ja kuntayhtymän palvelulupaus ovat palvelujen järjestämis- ja tuottamissuunnitelman lähtökohtana. Kuntayhtymän palvelujen tulee olla asiakaslähtöisiä, vaikuttavia ja laadukkaita, ja ne tulee tuottaa kustannustehokkaasti.


Palvelujen järjestämis- ja tuottamissuunnitelmassa on tarkoitus linjata mm.  tarkoituksenmukaisimpia palvelujen tuottamistapoja ja palvelutasoa. Työ etenee rinnan palveluverkkosuunnittelun kanssa.  Suunnitelman on tarkoitus valmistua kevään 2020 aikana. Suunnitelma laaditaan vuoteen 2025 saakka.
 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää käynnistää palvelujen järjestämis- ja tuottamissuunnitelman valmistelun ja nimeää hankkeelle poliittisen ohjausryhmän.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Ohjausryhmään nimettiin jäseniksi Annika Kokko (varalla Mika Mäki-Kuhna), Irma Pahlman (varalla Aki Korpela), Helinä Perttu (varalla Eemeli Peltonen), Aila Koivunen (varalla Arto Lindberg), Tapio Havula (varalla Erkki Laukkanen), Juha Virkki (varalla Liljan-Kukka Runolinna) ja Sirkka Rousu (varalla Kallepekka Toivonen).

Tiedoksi

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän jäsenkunnat