Yhtymähallitus, kokous 2.7.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 104 Viranhaltijapäätökset

Perustelut

Aikuissosiaalityön esimies, Hyvinkää
Henkilöstöpäätös:
§ 1 Sosiaalityöntekijän virka, 19.06.2019

Aikuisten sosiaalipalvelujen päällikkö
Hallintopäätös:
§ 26 Päätös oman auton käyttöoikeudesta työtehtäviin liittyvillä matkoilla aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen tulosalueen henkilöstölle, 18.06.2019
Hankintapäätös:
§ 28 Tilapäinen yöaikainen majoituspalvelu päihteitä käyttäville, hankintapäätös, 19.06.2019
§ 29 Maahanmuuttajanuorten Kotouttamisen tukeminen, väliaikainen sopimus /Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry, 19.06.2019
Henkilöstöpäätös:
§ 27 Sosiaaliohjaaja virka valinta , 19.06.2019

Avopalvelujen päällikkö
§ 19 Mäntsälä-Pornainen vastaanottojen ylilääkärin viransijaisen nimeäminen ajalle 24.6. - 21.7.2019, 20.06.2019
§ 20 Päätös oman auton käyttöoikeudesta lääkärin työtehtäviin liittyvillä matkoilla Mäntsälä-Pornaisten vastaanoton toimipisteissä, 20.06.2019

Keskitettyjen palvelujen koordinoiva esimies
§ 1 Päätös oman auton käyttöoikeudesta työtehtäviin liittyvillä matkoilla kuntayhtymän keskitettyjen palvelujen koordinoivan esimiehen suorille alaisille, 26.06.2019
§ 2 Tiimivastaavan työtehtävästä maksettava lisä määräajalla 1.5.2019-31.12.2020, 26.06.2019

Keskitettyjen palvelujen päällikkö
Hankintapäätös:
§ 1 Autoklaavien (2 kpl) hankinta eteläisen-alueen suun terveydenhuollon keskitettyyn välinehuoltoon, 15.05.2019
§ 3 Järvenpään hoitotarvikejakelupalvelusopimuksen jatkaminen, väliaikainen sopimus/ Posti Oy, 27.06.2019
§ 4 Mammografiaseulontapalvelusopimuksen 2 option käyttöönotto Tuusula, 27.06.2019
Henkilöstöpäätös:
§ 2 Päätös oman auton käyttöoikeudesta työtehtäviin liittyvillä matkoilla kuntayhtymän keskitettyjen palvelujen päällikön suorille alaisille, 21.05.2019
§ 5 Päätös oman auton käyttöoikeudesta työtehtäviin liittyvillä matkoilla keskitetyissä palveluissa, 27.06.2019

Kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö
Hallintopäätös:
§ 4 Yksityisen sosiaalipalvelun tuottajan rekisteröinti, Aika ja Hoiva, 07.03.2019
§ 27 Yksityisen sosiaalipalvelutuottajan rekisteröinti/Stella Kotipalvelut, 24.06.2019
§ 28 Yksityisen sosiaalipalvelutuottajan rekisteröinti/Tmi Pia salonen, 24.06.2019
§ 29 Yksityisen sosiaalipalvelutuottajan rekisteröinti/Tmi Arjentoivo, 24.06.2019
§ 30 Yksityisen sosiaalipalvelutuottajan rekisteröinti/Kehohoitola Tunne ja Mieli, 24.06.2019
Hankintapäätös:
§ 31 Kotiaterioiden kuljetuspalvelu, väliaikainen sopimus / Häme Food Oy, 25.06.2019

Kuntayhtymän johtaja
Hallintopäätös:
§ 105 Vuokrien tarkistaminen 2019 Hyvinkää Lepovilla Viisikko, 01.04.2019
§ 158 Toimintasääntö: Terveyspalvelut ja sairaanhoito, 17.06.2019
§ 159 Päätös ikäihmisten palvelualueen varahenkilöstön esimiehen sijaistamisesta ajalla 24.6.-21.7.2019, 19.06.2019
§ 163 Aiesopimus konsortiokumppanuudesta Terveyden eistämisen määrärahahaku HUS_NHG_KUNNAT, 24.06.2019
Hankintapäätös:
§ 102 Mammografiaan perustuvien rintasyöpäseulontatutkimuksien väliaikainen sopiminen Suomen Terveystalo Oy:n kanssa, 01.04.2019
§ 151 Palvelusopimuis ateriapalvelusta tk-sairaala/akuutti jatkohoito- ja kuntoustusosasto, 07.06.2019
§ 154 Kehittämispäällikön virkavalinta, 10.06.2019
§ 166 Sopimus matkustuspalveluiden hankinnasta kuntayhtymän henkilökunnalle VR:ltä, 25.06.2019
§ 167 Suun terveydenhuollon instrumenttien hankinta , 28.06.2019
§ 169 Suun terveydenhuollon pienlaitteiden ja aputuolien hankinta, 28.06.2019
Henkilöstöpäätös:
§ 157 Virkavalinta, 13.06.2019
Tutkimuslupapäätös:
§ 152 Yhdessä kohti hyviä kuntoutussuunnitelmakäytäntöjä sujuvan arjen rakentumiseksi, 07.06.2019
§ 162 Tutkimuslupahakemus aiheeseen Maatilaympäristö ikäihmisen toimijuuden tukena, 24.06.2019
§ 165 Tutkimuslupahakemus aiheeseen Masennuspotilaiden hoidon erot, 25.06.2019

Lastensuojelun avohuollon esimies, Nurmijärvi
Hankintapäätös:
§ 1 Täydentävän työvoiman hankinta Nurmijärven lastensuojeluun Sofita oy:sta, 25.06.2019

Lastensuojelun avohuollon ja sijaishuollon päällikkö
§ 17 Täydentävän työvoiman hankinta Järvenpään lastensuojeluun Sofita Oy:sta., 24.06.2019
Henkilöstöpäätös:
§ 12 Sosiaalityöntekijän viran täyttämättä jättäminen, 21.05.2019
§ 14 Sosiaalityöntekijän vakituinen virka, 20.06.2019
§ 15 Sosiaalityöntekijän virka, 24.06.2019
§ 16 Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän sosiaalityöntekijän rekrytointi lastensuojelun avohuollon palveluihin Järvenpään toimipisteeseen, 24.06.2019
§ 18 Sosiaalityöntekijän viran täyttämättä jättäminen, 27.06.2019

Palvelujohtaja, Ikäihmisten ja vammaisten palvelut
Hallintopäätös:
§ 7 Turvapuhelinpalvelut, väliaikainen sopimus / Hoiva Mehiläinen Oy, 28.03.2019

Palvelujohtaja, Miela
§ 4 Päätös oman auton käyttöoikeudesta työtehtäviin liittyvillä matkoilla palvelujohtaja Tiina Salmisen suorille alaisille, 19.03.2019

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen koordinoiva esimies
Henkilöstöpäätös:
§ 9 Sosiaalityöntekijän virka, 23.05.2019
§ 11 Sosiaalityöntekijän virka, 18.06.2019
§ 12 Sosiaalityöntekijä, Keski-Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystys, 25.06.2019

Perhekeskuspalvelujen päällikkö
Hankintapäätös:
§ 8 Sosiaali- ja kriisipäivystyksen leasingauton hankinta, 26.06.2019
Henkilöstöpäätös:
§ 7 Sosiaali- ja kriisipäivystyksen esimiehen vuosiloman sijaisuus, 26.06.2019

Sosiaalityön johtaja
Hankintapäätös:
§ 1 Aikuissosiaalityön esimies, virkavalinta, 11.06.2019

Talous- ja hallintojohtaja
§ 15 IKÄIHMISTEN ASUMISPALVELUJEN HANKINTA, ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN TUOTTAJAN VALINTA, 18.06.2019

Tietohallintojohtaja
§ 34 Ohjelmistorobotiikkapalvelujen hankinta, 27.06.2019

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, Kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus toteaa, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava yhtymähallituksen päätettäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.