Yhtymähallitus, kokous 26.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 170 Viranhaltijapäätökset

Perustelut

  

Hankintapäällikkö
Hankintapäätös:
§ 5 Hankintakoulutus Keusoten henkilöstölle, 14.11.2019

Kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö
Hallintopäätös:
§ 54 Hankintaoikaisuvaatimus lääkkeiden annosjakelua koskevassa tarjouskilpailussa, 06.11.2019
§ 59 Yksityisen sosiaalipalveluntuottajan rekisteröinti/Evinic Siivouspalvelu Oy, 06.11.2019
§ 61 Yksityisen sosiaalipalveluntuottajan rekisteröinti/Hoiva Mehiläinen Oy:n ateriapalvelut/Toiminnan muutos, 14.11.2019
§ 62 Yksityisen sosiaalipalveluntuottajan rekisteröinti/ Arkiapu Vaahtera Oy, 14.11.2019
§ 63 Yksityisen sosiaalipalvelutuottajan rekisteröinti/Hoiva Mehiläinen Oy  , 14.11.2019

Kuntayhtymän johtaja
§ 227 Keski-Uudenmaan sote-hankkeen asiantuntijapalvelujen ostopalveluhankinnan 2. optiokauden käyttöönotto vuodelle 2020, 13.11.2019
Hankintapäätös:
§ 226 Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän vakuutusten hankinta, 13.11.2019
Tutkimuslupapäätös:
§ 225 Tutkimuslupahakemus: Jälkihuollon asiakassuunnitelman kehittäminen, 12.11.2019

Lastensuojelun avohuollon ja sijaishuollon päällikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 36 Sosiaalityöntekijän viran täyttämättä jättäminen, 12.11.2019

palvelujohtaja, Terveyspalvelut ja sairaanhoito
Hallintopäätös:
§ 19 Päätös sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan SL-kirjoittamisoikeudesta, 07.11.2019
§ 21 Yhteistyösopimus hammaslääkärityövoiman vuokrausta koskien, 08.11.2019
§ 22 Smile Doctors Oy: Lääkärityövoiman vuokrausta koskeva määräaikainen yhteistyösopimus, 14.11.2019
Hankintapäätös:
§ 17 Väliaikainen sopimus neuropsykologisen tutkimuksen ja kuntoutuspalvelun hankinnasta_Tmi Neuropsykologi Elina Hankomäki, 07.11.2019
§ 18 Terveystalo Oy: Puitesopimus terveyspalveluhenkilöstön vuokrauksesta Nurmijärven terveysasemalle, 07.11.2019
§ 20 Terveystalo Oy: Puitesopimus terveyspalveluhenkilöstön vuokrauksesta Järvenpään terveyskeskukseen, 07.11.2019
Henkilöstöpäätös:
§ 16 Avopalveluiden itäisen alueen ylilääkärin virka, 04.11.2019

Perhekeskuspalvelujen koordinoiva esimies, perheneuvola, nuorisoasema ja koulujen psyks.sh
§ 2 Sosiaalityöntekijä virkavalinta, 04.11.2019

Perhekeskuspalvelujen päällikkö
§ 10 Päätös oman auton käyttöoikeudesta työtehtäviin liittyvillä matkoilla perhekeskuspalvelujen tulosyksikön henkilöstölle, 12.11.2019

Tietohallintojohtaja
Hallintopäätös:
§ 63 pDRG sopimusten irtisanominen, 15.11.2019
Hankintapäätös:
§ 56 Työajanseurantajärjestelmän hankinta, 04.11.2019
§ 59 Asiakaspalautekokonaisuuden hankinta, 11.11.2019
§ 62 Contact Center -ratkaisun käyttöönoton konsultointi, 12.11.2019

Ympärivuorokautisten palvelujen päällikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 23 Palveluasumisen virka valinta Nurmijärvi, Nurmilintu, 11.11.2019
§ 24 Palveluasumisen virka valinta Hyvinkää Paavola, 11.11.2019

Ehdotus

Esittelijä

  • Tiina Salminen, palvelujohtaja, tiina.salminen@keusote.fi

Yhtymähallitus toteaa, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava yhtymähallituksen päätettäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.