Yhtymähallitus, kokous 26.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 159 Toimien muuttaminen viraksi

KEUDno-2019-1156

Valmistelija

  • Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@keusote.fi

Perustelut

Hallintosäännön luvun 6 § 25 mukaan yhtymähallitus päättää virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta. Toimen muutos viraksi on viran perustamiseen rinnastettava päätös. Hallintosäännön luku 6 § 28 mom. 2 mukaan vakinaisessa työsuhteessa oleva henkilö voidaan ottaa virkasuhteeseen tilanteessa, jossa aiempi työsuhteinen tehtävä lakkautetaan ja perustetaan toimenkuvaltaan vastaava virka, ja muutos perustuu tarpeeseen liittää tehtävään julkisen vallan käyttöä. Nykyinen toimenhaltija voidaan nimittää esitettyyn virkaan.

Yhtymähallitukselle esitetään perheohjaajan toimen muuttamista viraksi, erityissosiaaliohjaajan toimen muuttamista viraksi sekä kahden määräaikaisen erityissosiaaliohjaajan viran perustamista paikkaamaan jatkuvaa sosiaalityöntekijöiden virkojen puutetta ja virkojen täyttämättä jäämistä.

Liitteessä kuvattu perustelut virkojen perustamiseen tarkemmin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tiina Salminen, palvelujohtaja, tiina.salminen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää perustaa liitteen 1 mukaiset virat.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Rekrytoinnin asiantuntija, perhekeskuspalvelujen koordinoiva esimies, perhesosiaalityön esimies, perhetyön esimies