Yhtymähallitus, kokous 26.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 161 Oikaisuvaatimus hammashoitajan toimen valintapäätökseen.

KEUDno-2019-1364

Valmistelija

  • Päivi Vainikainen, lakimies, paivi.vainikainen@keusote.fi

Perustelut

Pia Santajoki on tehnyt 5.9.2019 oikaisuvaatimuksen vt. koordinoivan esimiehen valintapäätöksestä 26.8.2019. Oikaisuvaatimus on saapunut määräajassa, joten se on käsiteltävä.

Muutoksenhakija Pia Santajoki on vaatinut oikaisua valintapäätökseen, jossa on valittu terveyspalvelujen avopalvelun suun terveydenhuollon Järvenpään toimipisteeseen hammashoitaja vakituiseen tehtävään. Muutoksenhakijan näkemyksen mukaan tehtävään valittu henkilö ei täytä tehtävään vaadittavia taitoja. Muutoksenhakija tuo esille, että hänellä itsellään on kokemusta hammashoitajan työstä yli 20 vuotta ja laaja näyttö työnjäljestä mm. Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän palveluksessa. Hän on ilmoittamansa mukaan toiminut kuntayhtymässä sijaisena 6 kk. Oikaisuvaatimus liitteenä.

Keski-Uudenmaan sote- kuntayhtymän terveyspalvelujen avopalvelun suun terveydenhuollon Järvenpään toimipisteen hammashoitajan vakituinen tehtävä oli haettavana julkisessa haussa ajalla 18.7.-8.8.2019. Tehtävään vaadittiin terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (559/1994, asetus 564/1994) mukaista sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa, kuten hammashoitajan tai hammashoitoon suuntautunutta lähihoitajan tutkintoa. Tehtävässä edellytettiin kykyä toimia muutostilanteissa sekä valmiutta liikkua eri työyksiköiden välillä. Lisäksi arvostettiin aiempaa työkokemusta hammashoitajan työtehtävistä, asiakaskeskeistä työskentelytapaa ja hyviä tiimi- ja vuorovaikutustaitoja sekä kehittämismyönteisyyttä. Kielitaitovaatimuksena on hyvä suomen kielen suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Tehtävää haki määräaikaan mennessä viisi kelpoisuusehdot täyttävää henkilöä, joista 4 kutsuttiin haastatteluun. Sekä tehtävään valittu että muutoksenhakija haastateltiin. Haastattelijoina toimivat suun hoitotyön esimiehet Kirsi Kuosmanen ja Toni Annanolli. Haastatteluiden perusteella haastattelijat yksimielisesti arvioivat tehtävään sopivimmaksi tehtävään valitun henkilön. Hakemusten ja haastattelujen perusteella vt. koordinoiva esimies valitsi terveyspalvelujen avopalvelun suun terveydenhuollon Järvenpään toimipisteeseen hammashoitaja vakituiseen tehtävään Elina Lindblad’n.

Muutoksenhakija on vaatinut oikaisua ainoastaan sen perusteella, että valittu henkilö ei täyttäisi tehtävään vaadittavia taitoja. Tehtävään valittu henkilö täyttää tehtävän kelpoisuusehdot ja on haastattelujen perusteella arvioitu tehtävään sopivimmaksi.

Työsuhteeseen valinnasta voi valittaa ainoastaan laillisuusperusteella siitä, onko päätös syntynyt oikeassa järjestyksessä. Muutoksenhakija ei ole vaatinut valintapäätöksen kumoamista laillisuusperusteella.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tiina Salminen, palvelujohtaja, tiina.salminen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää hylätä oikaisuvaatimuksen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

koordinoiva esimies, suun hoitotyön esimiehet, asianosainen