Yhtymähallitus, kokous 26.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 160 Kuntayhtymän edustajan valitseminen Seure Oy:n yhtiökokoukseen

KEUDno-2019-1961

Valmistelija

  • Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@keusote.fi

Perustelut

Kuntayhtymän hallitus on päättänyt 12.6.2018 § 65, että Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä merkitsee Seure Oy:n osakkeita noin 2000 eurolla, ja että sijaisvälityksen tuottajaksi Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymään valitaan Seure Oy. Yhtymähallituksen päätöksen jälkeen yhteistyö sijaisvälityksen käynnistämiseksi aloitettiin. Henkilöstöjaosto nimesi 16.5.2019 kokouksessaan § 12 Seure Oy:n neuvottelukuntaan kuntayhtymän edustajaksi palvelussuhdepäällikkö Virpi Kolehmaisen. Neuvottelukunnan tehtävänä on toiminnan ja yhteistyön kehittäminen. Neuvottelukunta koostuu Seuren omistajakuntien / kuntayhtymien operatiivisen toiminnan edustajista.

Nyt Seure Oy on pyytänyt Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymää nimeämään edustajansa yhtiökokoukseen. Yhtiökokous kokoontuu ennakkotiedon mukaan joulukuussa 2019.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tiina Salminen, palvelujohtaja, tiina.salminen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää nimetä Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän Seure Oy:n yhtiökokousedustajan.

Päätös

Yhtymähallitus päätti nimetä Seure Oy:n yhtiökokousedustajaksi henkilöstöjohtaja Päivi Autereen ja varalle talous- ja hallintojohtaja Päivi Tarsian.

Tiedoksi

toimistokordinaattori Pia Perttilahti (Seure Oy), hankintakoordinaattori