Yhtymähallitus, kokous 26.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 166 Jäsenkuntaraportointi

KEUDno-2019-1989

Valmistelija

  • Sanna Kaukua, taloussuunnittelupäällikkö, sanna.kaukua@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kuntayhtymä on raportoinut toiminnastaan jäsenkunnilleen vuoden 2019 aikana lähes kuukausittain PowerBi-järjestelmällä. Jäsenkuntaraportointia on vuoden mittaan kehitetty yhteistyössä kuntien kanssa painottaen enemmän kuntakohtaista tarkastelua. Tammi-lokakuun raportti on ensimmäinen uuden mallin mukainen raportti. Erikoissairaanhoidon raportointi pohjautuu HUS:lta saatuihin tietoihin ja tiedot viedään PowerBi-raporttiin, jotta raportoitava kokonaisuus löytyy yhdestä paikasta. Raportointimallia täydennetään jatkossa edelleen lisäten erityisesti kuntien toivomaa sanallista analyysia. Tarkoituksena on, että jäsenkuntaraportti tuodaan yhtymähallitukselle aina sen valmistuttua. Sama raportti toimitetaan myös kuntiin.

Vuoden 2019 tilinpäätösennuste näyttää oman toiminnan osalta vielä siltä, että kuntayhtymätasolla pysyttäisiin talousarviossa. Riskinä tunnistetaan kuitenkin tuloarviot, jotka saattavat olla joiltain osin liian positiivisia. Erikoissairaanhoidon toteutuma näyttää synkemmältä ja tilinpäätösennusteen mukaan erikoissairaanhoidon kustannukset ylittyisivät n. 26 Me. Palvelusuunnitelman mukainen laskutus ylittyy arviolta n. 17 Me, kalliin hoidon tasauksen arivoidaan ylittyvän n. 4,5 Me. Ensihoito ja sairaankuljetus ylittyy n. 1,1 Me ja virka-ajan ulkopuolinen perustason päivystys n. 3,5 Me. HUS:lta saatujen tietojen mukaan palvelujen käyttö on lisääntynyt sekä lähetteiden ja kalliin hoidon potilaiden määrä kasvanut. Erikoissairaanhoidon talousarvion ylitys koskee kaikkia jäsenkuntia, mutta omassa toiminnassa on kunnittaisia eroja. Tarkempi tilinpäätösennuste tehdään joulukuun alussa ja sen perusteella tuodaan kunnittaiset lisämäärärahaesitykset ja muut talousarviomuutokset valtuuston päätettäväksi 19.12.2019.

Liitteenä on jäsenkuntaraportti 1-10/2019.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Tiina Salminen, palvelujohtaja, tiina.salminen@keusote.fi

Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi jäsenkuntaraportin 1-10/2019.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.