Yhtymähallitus, kokous 24.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 127 Vuoden 2019 käyttösuunnitelman muuttaminen

KEUDno-2019-1449

Valmistelija

  • Sanna Kaukua, Talouspäällikkö, sanna.kaukua@keusote.fi

Perustelut

Yhtymähallitus hyväksyi vuoden 2019 käyttösuunnitelman kokouksessaan 12.2.2019 § 18. Yhtymävaltuusto muutti kuntayhtymän vuoden 2019 talousarviota kokouksessaan 27.6.2019 § 21, mikä edellyttää käyttösuunnitelman päivittämistä.

Käyttösuunnitelman taloudellisten tavoitteiden muutoksessa on huomioitu paitsi em. talousarviomuutos, myös tehty kustannusten kohdentamista uudelleen palvelualueen sisällä. Muutokset on esitelty liitteessä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää hyväksyä vuoden 2019 käyttösuunnitelman taloudellisten tavoitteiden muutokset liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

johtoryhmä, tulosalueiden päälliköt, talouspäälliköt