Yhtymähallitus, kokous 24.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 130 Viranhaltijapäätökset

Perustelut

Avopalvelujen päällikkö
Hankintapäätös:
§ 24 Hammaslääkärin virkavalinta, 17.09.2019

Kotona asumista tukevien palvelujen päällikkö
Hallintopäätös:
§ 39 Yksityisen sosiaalipalvelutuottajan rekisteröinti/Tmi Marimax, 17.09.2019
§ 40 Yksityisen sosiaalipalvelutuottajan rekisteröinti/Tmi Tarja Ahlman, 17.09.2019
§ 41 Yksityisen sosiaalipalvelutuottajan rekisteröinti/Westendin Darem Oy/Kotipalvelukastehelmi, 17.09.2019
§ 42 Yksityisen sosiaalipalvelutuottajan rekisteröinti/HoitoLehto, 17.09.2019
§ 43 Yksityisen sosiaalipalvelutuottajan rekisteröinti/Vantaan Seniorihoiva Oy/Loistohoiva Vantaa, 17.09.2019
§ 44 Yksityisen sosiaalipalvelutuottajan rekiströinti/HTH-palvelut Oy, 17.09.2019
§ 45 Yksityisen sosialipalvelutuottajan rekisteröinti/ ProHoiva Oy, 17.09.2019

Kuntayhtymän johtaja
§ 196 Uudenmaan innovaatiotoiminnan rahoitus 2019, Rahoitushakemus, 12.09.2019
§ 197 Alueellisesti ehyet palvelukokonaisuudet paljon palveluita tarvitseville asukkaille- osallistuminen VM:n digituen hakumenettelyyn, 12.09.2019
§ 200 Harjoittelusopimus Saimaan ammattikorkeakoulu, 12.09.2019
§ 201 Virantoimitusvelvollisuuden muutos / Avopalvelujen päällikkö Susanna Pitkänen, 18.09.2019
§ 202 Virantoimitusvelvollisuuden muutos / Ylilääkäri Päivi Mäkelä-Bengs, 18.09.2019
§ 205 Työharjoittelusopimus Jyväskylän yliopisto - Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä, 18.09.2019
Tutkimuslupapäätös:
§ 198 Lääkehoidon arviointi (5 kpl) osana jatko-opintoja Helsingin yliopistossa., 12.09.2019
§ 199 Tutkimuslupahakemus aiheena Järvenpään kouluterveydenhoitajien ryhmähaastattelututkimus, 12.09.2019
§ 203 Moniammatilliset auttajat - Järvenpään Matala-palvelu sosiaaliohjaajien kokemana, 18.09.2019
§ 204 Hyvinvointia edistävät kotitapaamiset Mäntsälässä, 18.09.2019

Lastensuojelun avohuollon ja sijaishuollon päällikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 27 Virkaan valinta, 16.09.2019
§ 28 Täyttämättä jättäminen, 16.09.2019

Palvelujohtaja, Ikäihmisten ja vammaisten palvelut
Hallintopäätös:
§ 25 Ikääntyneiden asiakasohjauksen tulosyksikön organisaatiomuutokset    , 16.09.2019
§ 28 Toimintasääntö: Ikäihmisten ja vammaisten palvelut 16.9.2019, 17.09.2019

Talous- ja hallintojohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 20 Virkaan valinta, 20.09.2019

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus toteaa, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava yhtymähallituksen päätettäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.